SZB

Jak sprawdzić funkcjonujący w przedsiębiorstwie
system zarządzania BHP?

Proponujemy zastosowanie do sprawdzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy załączonej listy pytań kontrolnych. Ujęte w liście pytania odnoszą się zarówno do struktury, jak i do sposobu funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie i pozwalają na ocenę zarówno poszczególnych elementów systemu zarządzania BHP jak i systemu jako całości.

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania będą mogli Państwo ocenić, w jakim stopniu funkcjonujący w przedsiębiorstwie system zarządzania BHP sprzyja kształtowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa i odpowiada wymaganiom normy PN-N-18001.

Zidentyfikowanie słabych punktów w strukturze i funkcjonowaniu systemu ułatwi Państwu jego doskonalenie.