BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES


BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES - program rehabilitacji

British Polythene Industries jest brytyjskim przedsiębiorstwem produkcyjnym zatrudniającym 3 500 pracowników, działającym w branży tworzyw sztucznych.

Jednym z podstawowych problemów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników British Polythene Industries była absencja związana z urazami mięśniowo-szkieletowych jakich doznawali pracownicy firmy. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z ręcznym przemieszczaniem ciężarów oraz przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie okazało się niewystarczająca. Postanowiono wdrożyć program rehabilitacji dla osób cierpiących w wyniku urazów mięśniowo-szkieletowych. Propozycja wprowadzenia programu rehabilitacji spotkała się z dużym uznaniem Zarządu.

Program rehabilitacji został wdrożony w całym przedsiębiorstwie przy współudziale przedstawicieli pracowników i objął swoim zakresem następujące działania:
  • pracownicy z urazami uzyskali dostęp do 3 tys. specjalistów (osteopatów, chiropraktyków i fizykoterapeutów),
  • zapewniono natychmiastową pomoc lekarską w ciągu 24-48 godzin każdemu pracownikowi, który doznał urazu,
  • za zgodą poszkodowanych pracowników, terapeuci przesyłali ekspertom firmy dokładny raport choroby, w celu zapewnienia właściwej pomocy i wsparcia osobom powracającym po wypadku do pracy,
  • zapieniono dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego zarówno osobom po doznanych urazach, jak i zdrowym pracownikom.

Osiągnięte korzyści:

Wprowadzenie programu rehabilitacji wyraźnie zmniejszyło poziom absencji pracowników, przyczyniając się także do zwiększenia ich produktywności i obniżenia kosztów związanych z absencją.

„Plan rehabilitacyjny okazał się dobrym rozwiązaniem wdrożonym w ramach Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Znalazł on uznanie zarówno wśród pracowników jak i kierownictwu, przynosząc również korzyści przedsiębiorstwu’’.

Andy Colllinson, Dyrektor ds. BHP, BPI

W szczególności w wyniku realizacji programu rehabilitacyjnego:
  • o ponad 80% spadła liczba dni absencji spowodowanej urazami mięśniowo-szkieletowymi – średnio czas absencji został skrócony z 26 do 4 dni,
  • tylko 16% pracowników odsyłanych do fizykoterapeutów kwalifikowało się na zwolnienie lekarskie,
  • 70% pracowników, którzy odnieśli urazy było zdolnych do pracy, a 14% ograniczono obowiązki,
  • znacznie spadła liczba odszkodowań wypłacanych pracownikom z tytułu poniesionych urazów,
  • znacznie podniósł się poziom kultury bezpieczeństwa.

Koszt-korzyść:

W 2001 roku oszacowano wstępne koszty realizacji programu rehabilitacyjnego na ok.16 tysięcy funtów. Były to przede wszystkim koszty  ok. 400 zabiegów leczniczych (średnio 3 zabiegi na pracownika).

Firma oszacowała, że na każdy 1 funt wydany zaoszczędzi kolejnych 12 funtów. Według prognozy zainwestowane 16 tys. funtów przyniesie oszczędności rzędu 192 tys. funtów, co stanowi 176 tys. oszczędności każdego roku.