Równowaga praca - dom
 
Elastyczne formy zatrudniania w Danone

W dziale administracji finansowej firmy Danone w okresie urlopowym (kwiecień-wrzesień) zatrudnia się dodatkowych pracowników w trybie tymczasowym, nie obciążając tym samym stałych pracowników godzinami nadliczbowymi i dając im możliwość wykorzystania urlopów zgodnie ze swoimi preferencjami.W czasie 1-2-dniowego szkolenia nowi pracownicy są przygotowywani do wykonywania zadań.

Rozwiązanie to nie generuje dodatkowych kosztów, a jednocześnie daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego osobom z obszarów dotkniętych bezrobociem.

Źródła: