Postępowanie wobec kobiet w ciąży w Profes

Postępowanie wobec kobiet w ciąży w Profes

Kierownictwo firmy wychodzi z założenia, że każda osoba ma prawo do życia prywatnego, a równowaga i spełnienie na płaszczyźnie zawodowej oraz osobistej pozytywnie wpływają na motywację. Z uwagi na podejście kierownictwa kobiety nie muszą obawiać się informowania pracodawcy o swoich planach powiększenia rodziny. Dzięki temu mające się pojawić problemy organizacyjne można przewidzieć i zaplanować ich rozwiązanie na wiele miesięcy wcześniej.

Najczęściej stosowany jest system zastępstw lub dzielenia pracy na kilka stanowisk. Kobiety w ciąży nie są wyłączone ze szkoleń. Po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego kobiety mają możliwość skorzystania z pracy w niepełnym wymiarze czasu, pracy w domu lub pracy zadaniowej. Wszelkie kwestie związane z godzeniem życia zawodowego z prywatnym pozostają otwarte i mogą być uzgadniane przez pracownika i przełożonego.