Pracujący rodzic w Microsoft

Pracujący rodzic w Microsoft

Program „Pracujący rodzic", wprowadzony w 2007 roku, ma na celu wesprzeć pracowników Microsoft Polska w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Polityka personalna w polskim oddziale firmy jest częścią globalnej strategii HR, w której kładzie się nacisk na przyjazną atmosferę oraz spłaszczenie struktury organizacyjnej  w celu lepszej integracji zespołu.

Kobiety w ciąży i po urlopie macierzyńskim mogą ubiegać się o ustalenie indywidualnego czasu pracy, wykonywanie części zadań z domu czy obniżenie wymiaru czasu pracy do maksymalnie 6 godzin dziennie. Kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim zachowują wszystkie przywileje pracownicze, mogą również korzystać ze służbowych narzędzi pracy, takich jak samochód, laptop czy telefon komórkowy. Wszyscy rodzice dzieci do lat 14 mogą korzystać z elastycznego planowania czasu pracy lub wykonywać część zadań służbowych w domu.