Bank przyjazny mamom w Banku Zachodnim WBK

Bank przyjazny mamom w BZ WBK

W Banku Zachodnim BZ WBK polityka firmy, wspierająca kobiety w okresie ciąży i macierzyństwa weszła w życie w lutym 2008 roku. W ramach działań umożliwiających młodym matkom pełniejszą opiekę nad dzieckiem w pierwszych miesiącach po porodzie, pracowniczkom oferuje się dodatkowy 3 tygodniowy płatny urlop.

Firma wprowadziła również udogodnienia związane bezpośrednio z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim, w postaci czasowego zmniejszenia etatu, uelastycznienia czasu pracy, a także zmodyfikowania charakteru pracy na tryb zadaniowy (jeśli zajmowane stanowisko daje takie możliwości). Ponadto, po powrocie do pracy pracowniczki mają zapewniony miesięczny okres adaptacji, w którym to zwolnione są od konieczności zrealizowania planów sprzedażowych.

Jednocześnie, w celu utrzymania stałego kontaktu pracowniczek z bankiem, co miesiąc przez cały okres urlopu macierzyńskiego, dostarczany jest im Biuletyn, który zawiera najważniejsze informacje bankowe, zmiany w polityce banku i procedurach, jak również felietony o macierzyństwie.