Pracująca mama w Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.

Pracująca mama w Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

W ramach międzynarodowej inicjatywy kobiet pracujących w Johnson&Johnson WLI – Women’s Leadership Initiative, na różnych szczeblach organizacji podejmowane są działania mające na celu wspieranie rozwoju kobiet, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Stwarza się m.in. udogodnienia związane z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim, planami rozwoju zawodowego i przebiegiem kariery.

"Pracująca mama" jest programem promującym elastyczny czas pracy - umożliwia młodym matkom zatrudnionym w firmie, częściową pracę w domu przez okres ciąży oraz do sześciu miesięcy po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Dzięki wprowadzeniu projektu, kobiety mogą pełnić rolę matki i jednocześnie realizować swoją karierę zawodową.