Polityka godzenia życia zawodowego z rodzinnym w Deloitte

Polityka godzenia życia zawodowego z rodzinnym w Deloitte

Na podstawie rekomendacji grupy roboczej działającej wewnątrz firmy Deloitte wprowadzono politykę dotyczącą elastycznych form zatrudniania.

Polityka została zaprojektowana z myślą o pracownikach osiągających najlepsze rezultaty i osobach powracających z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych. Dzięki wprowadzeniu programu umożliwia się:
  • elastyczny czas pracy,
  • niepełny wymiar czasu pracy,
  • możliwość pracy z domu.

Częścią polityki godzenia życia zawodowego z rodzinnym jest również planowanie urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Podczas urlopu pracownica może pozostawać w kontakcie  z firmą, korzystając z telefonu komórkowego i konta e-mailowego, a także brać udział w szkoleniach. W efekcie, osoba decydująca się na przerwę w pracy, nadal się rozwija.

Źródła: