Łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi w Laboratorium Kosmetycznym Dr Ireny Eris

Łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi
w Laboratorium Kosmetycznym Dr Ireny Eris


W celu poprawy jakości życia pracowniczego oraz rodzinnego zatrudnionych kobiet, w Laboratorium Kosmetycznym Dr Ireny Eris podejmowane są inicjatywy wspierające łączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych. Pośród nich znajdują się między innymi:
  • Możliwość pracy w trybie zadaniowym, ruchomego czasu pracy, samodzielnego ustalania godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Dostępna jest również opcja pracy w trybie równoważonym – polegająca na wydłużeniu czasu pracy jednego dnia do 12 godzin, a skróceniu go w innym dniu tygodnia lub odbiorze całego dnia wolnego.
  • Zapewnienie wszystkim pracownikom pełnej opieki lekarskiej w centrum medycznym, w tym dostępu do wizyt u lekarzy specjalistów i analiz laboratoryjnych.
  • Finansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz fundowanie prezentów dla nowo narodzonych członków rodzin.