Przerwa w karierze w Avon

Przerwa w karierze w Avon

Przerwa w karierze to ceniona i wykorzystywana w firmie praktyka. Avon uznaje, że w życiu człowieka mogą zdarzyć się sytuacje, w których chce on zrobić przerwę w pracy zawodowej z przyczyn osobistych, takich jak chęć spędzania czasu ze swoją rodziną, podróżowania lub podjęcia nauki w pełnym wymiarze godzin. Aby zatrzymać w firmie najwartościowszych pracowników, uznając potrzebę godzenia pracy z zobowiązaniami osobistymi, Avon umożliwia przerwę w karierze zawodowej.

Wszystkie osoby zatrudnione, bez względu na stanowisko, mają prawo wystąpić o przyznanie im przerwy – trwającej od roku do trzech lat – pod warunkiem, że do chwili złożenia prośby o przerwę przepracowały w Avonie w sposób ciągły przynajmniej rok.