Nasi pracownicy - naszą wartością w PKN Orlen

 

Nasi pracownicy – naszą wartością w PKN Orlen

Firma PKN Orlen za ważne uznaje uhonorowanie pracowników obchodzących jubileusze pracy zawodowej, kończących pracę zawodową oraz emerytowanych pracowników z okazji 70., 75., 80., 85…urodzin. Dlatego też organizowane są uroczyste spotkania tychże pracowników z przedstawicielami ścisłego kierownictwa koncernu. Wszyscy zainteresowani biorą udział w uroczystych spotkaniach oraz otrzymują gratyfikacje finansowe.

Spotkania z emerytami z okazji jubileuszu urodzin organizowane są przy współpracy z Radami Klubu Seniora, które działają na rzecz emerytowanych pracowników firmy. Wagę wydarzenia podkreśla niezwykle uroczysta oprawa spotkań.

Na co dzień ok. 7 500 emerytów i rencistów otoczonych jest przez firmę opieką socjalną.

Źródło: