Audyt zachowań w BSO Polska

 

Audyt zachowań w BSO Polska

Program audytów zachowań został wdrożony w Cukrowni BSO w Glinojecku w roku 2005. Zakłada on zarówno obserwację (klasyfikację i dokumentowane) zachowań pracowników, jak i fizycznego środowiska, w którym wykonywane są prace.

Audyty zachowań prowadzone są przez przeszkolonych audytorów. W celu wzmocnienia oddziaływania programu zarząd BSO Polska S.A. wprowadził system motywacyjny w formie konkursów, którego uczestnikami są zespoły złożone z pracowników poszczególnych obszarów zakładu. Po rozstrzygnięciu konkursu, każdy członek zwycięskiego zespołu otrzymuje premię finansową. Dodatkowo bezpośredni przełożeni, kierownicy działów i przedstawiciele służby BHP mogą wnioskować o przyznanie nagród indywidualnych za inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładzie pracy.