Bezpieczeństwo w Danone

 

Bezpieczeństwo w Danone

W firmie Danone rejestrowane są wszystkie zdarzenia powiązane w jakikolwiek sposób z sytuacjami niebezpiecznymi. Dzięki analizie raportów można na bieżąco reagować na pojawianie się zagrożeń i usuwać je zanim zdarzy się wypadek lub stan zdrowia pracowników pogorszy się. Integralną częścią działań prewencyjnych stały się proste procedury zgłaszania zagrożeń, oparte na prostym, anonimowym formularzu dostępnym dla każdego pracownika.

Ponadto dla zwiększenia nadzoru z zakresu BHP powołana została grupa wspierająca działania specjalisty do spraw BHP oraz stanowisko koordynatora BHP, do zadań którego należy stała obecność w hali produkcyjnej, prowadzenie szkoleń stanowiskowych, zbieranie informacji o zagrożeniach i nadzór nad wdrażaniem planów poprawy bezpieczeństwa.

Źródła: