Czy zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe zachęca przedsiębiorstwa do działań prewencyjnych?

 

Podstawowym celem funkcjonowania zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zachęcenie przedsiębiorstw do działań prewencyjnych. Przeprowadzone przez CIOP-PIB w 2009 r. badania potwierdziły, iż polski system zróżnicowanej składki oddziaływuje stymulująco na przedsiębiorstwa zachęcając je do działań w kierunku poprawy warunków pracy. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw dużych zatrudniających co najmniej 250 pracowników a w tym bardzo dużych zatrudniających co najmniej 1000 pracowników.

W wyniku badań dokonano oceny wprowadzonych z dniem 1 kwietnia 2009 r. zmian polegających na zwiększeniu zakresu podwyższania i obniżania składek dla przedsiębiorstw. Analiza odpowiedzi przedsiębiorstw wykazała, iż 46% przedstawicieli przedsiębiorstw pozytywnie oceniło wprowadzone zmiany wskazując, iż wpłynęły one na zwiększenie zakresu i/lub kosztów działań prewencyjnych w przedsiębiorstwie (rys. 1). Szczególnie pozytywnie wprowadzone zmiany ocenili z jednej strony przedstawiciele dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw a drugiej strony przedstawiciele przedsiębiorstw zaliczonych do grup działalności o wysokiej stopie procentowej składki1.

 

Rys. 1. Przedsiębiorstwa (w %) według wielkości i wysokości składki w których nowe zasady różnicowania składki wpłynęły na zwiększenie zakresu i kosztów działań prewencyjnych

 

Podobne wyniki wykazała analiza wyników odpowiedzi na pytania dotyczące podejmowania w przyszłości dodatkowych działań prewencyjnych w celu obniżenia składki. zależności od wielkości przedsiębiorstw. Badania wykazały, iż zaledwie 20% przedsiębiorstw średniej wielkości oraz 24% przedsiębiorstw małych a z drugiej strony 59% przedsiębiorstw dużych oraz 65% przedsiębiorstw bardzo dużych zamierza realizować dodatkowe działania prewencyjne (rys. 2). Wśród przedsiębiorstw należących do grup działalności o średniej składce odsetek ten wynosił 35% a wśród przedsiębiorstw o wysokiej składce - 64%.  Z drugiej strony zaledwie 5,5% zakładów pracy należących do działalności o niskiej składce wyraziło gotowość realizacji dodatkowych działań prewencyjnych.

 

Rys. 2. Przedsiębiorstwa (w %) według wielkości oraz wysokości składki planujące realizację działań prewencyjnych w celu uzyskania obniżenia składki1 Przedsiębiorstwa należące do grup działalności dla których minister pracy i polityki społecznej ustalił w rozporządzeniu stopę procentową składki wynoszącą co najmniej 2% podstawy wymiaru składek.