Stanowiska pracy
PRACA ZDALNA PRZY KOMPUTERZE

LISTA KONTROLNA DO IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ NA STANOWISKU PRACY ZDALNEJ PRZY KOMPUTERZE

 

/Wypełnia pracownik/

 

Zagrożenie Pytania kontrolne Tak Nie Uwagi
Czynniki fizyczne        
Śliska podłoga i/lub  przeszkody na podłodze Czy przewody elektryczne rozmieszczone są w bezpieczny sposób, niestwarzający utrudnień dla przechodzących osób?      
  Czy powierzchnia podłogi jest wolna od przeszkód mogących spowodować przewrócenie się, zaczepienie?      
  Czy powierzchnia podłogi jest sucha i czysta (nie stwarza zagrożenia poślizgnięcia się się)?      
Zbyt mała powierzchnia
i wysokość pomieszczenia
Czy praca odbywa się w pomieszczeniu zapewniającym co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi?      
  Czy stanowisko pracy jest wydzielone, czy jest wystarczające miejsce do pracy przy komputerze?      
Mikroklimat Czy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia?      
  Czy wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest odpowiednia?      
Hałas Czy poziom hałasu w pomieszczeniu umożliwia koncentrację uwagi?      
Oświetlenie Czy w pomieszczeniu jest oświetlenie naturalne?      
  Czy jest możliwość regulacji oświetlenia na stanowisku pracy (oświetlenia naturalnego i sztucznego)?      
  Czy jest możliwość zapobiegania odbiciom światła na ekranie monitora?      
  Czy jest możliwość korzystania, w razie potrzeby, z dodatkowego oświetlenia?      
Prąd elektryczny Czy gniazdka elektryczne są nieuszkodzone a przewody odpowiednio izolowane?      
Gorące płyny i powierzchnie Czy zapewniona jest ochrona przed oparzeniami spowodowanymi przez gorące powierzchnie i przedmioty, gorący tłuszcz i parę?      
Problemy ze sprzętem komputerowym i łączami Czy pracownik dysponuje telefonem i zapewniony jest sprzęt komputerowy (komputer, urządzenia peryferyjne) i oprogramowanie pozwalające na wykonywanie zadań?      
  Czy łącza internetowe umożliwiają efektywną pracę z zapewnieniem bezpieczeństwa danych?      
Czy zapewnione jest wsparcie informatyczne w przypadku problemów technicznych?      
Problemy w posługiwaniu się sprzętem komputerowym i oprogramowa-niem Czy oprogramowanie jest adekwatne do wiedzy i umiejętności?      
Czy nie występują trudności w obsłudze komputera?      
Czy pracodawca przeprowadził szkolenie w zakresie obsługi komputera i programów niezbędnych do pracy zdalnej?      
Czynniki uciążliwe        
Obciążenie fizyczne
o charakterze statycznym
Czy praca w pozycji siedzącej nie jest wykonywana dłużej niż 6 godzin dziennie?      
Czy krzesło ma wystarczającą regulację wysokości siedziska (zalecana jest w zakresie co najmniej od 40 do 50 cm)?      
Czy krzesło ma regulację wysokości oparcia umożliwiającą ustawienie wypukłej części oparcia na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa?      
Czy krzesło ma regulację kąta odchylenia oparcia od pozycji pionowej (w zakresie od 5 stopni do przodu do 30 stopni do tyłu)?      
Czy krzesło ma kształt siedziska i oparcia odpowiednio wyprofilowany - umożliwiający przyjęcie wygodnej pozycji ciała (należy zwrócić uwagę na to, aby siedzisko nie powodowało ucisku w dole podkolanowym, a plecy wygodnie opierały się na oparciu)?      
Czy powierzchnia blatu stołu jest wystarczająco duża do ustawienia sprzętu komputerowego i wykonywania pracy biurowej (zalecane wymiary wolnej powierzchni blatu to min.: 100 x 80 cm)?      
Czy jest wystarczająco dużo miejsca na nogi pod stołem?      
Czy jest możliwość przyjmowania wygodnej, wyprostowanej, nie skręconej pozycji ciała podczas pracy?      
Czy jest zapewnione podparcie przedramion na podłokietnikach lub na stole?      
Czy jest możliwość swobodnego odsunięcia krzesła do tyłu i wygodnego siadania / wstawania od stanowiska pracy?      
Czy obraz na monitorze jest czytelny – odpowiednio ustawiona jest rozdzielczość monitora, wielkość czcionki, kontrast?      
Czy ekran monitora znajduje się w prawidłowej odległości od oczu (zalecana odległość to ok. 60 cm)?      
Czy górna krawędź monitora znajduje się na wysokości oczu lub lekko poniżej?      
Czy stanowisko pracy wyposażone jest w oddzielną klawiaturę (co jest zalecane ze względu na zapewnienie odpowiedniej pozycji kończyn górnych podczas pracy)?      
Czy klawiatura umieszczona jest na wysokości łokci (przy ramionach swobodnie opuszczonych do dołu)?      
Czy stanowisko pracy wyposażone jest w wygodną w użytkowaniu myszkę komputerową?      
Czy jest zapewnione podparcie stóp, gdy jest to potrzebne dla osób niższego wzrostu, które nie sięgają stopami do podłogi?      
Czy jest możliwość zrobienia przerwy, zmiany pozycji ciała zależnie od potrzeby pracownika (lub możliwość pracy naprzemiennie w pozycji siedzącej i stojącej)?      
Uciążliwe czynniki psychospołeczne i organizacyjne
Wydłużony czas pracy Czy możliwe jest wykonanie wszystkich zadań w godzinach pracy, bez wydłużania czasu pracy?      
Presja czasu Czy liczba zadań do wykonania umożliwia ich realizację bez presji czasu?      
Słaba komunikacja
i współpraca
Czy istnieje możliwość wymiany informacji w zespołach pracowników?      
Czy wsparcie ze strony przełożonych jest wystarczające?      
Poczucie izolacji społecznej Czy możliwe jest podjęcie działań w celu ograniczenia izolacji społecznej (jeśli występuje)      
Brak równowagi między życiem prywatnym
a zawodowym
Czy sytuacja rodzinna i mieszkaniowa jest uwzględniana przy zlecaniu zadań w systemie pracy zdalnej?      
Czy praca wykonywana jest w przeznaczonym do tego pomieszczeniu lub wydzielonej części pomieszczenia (nie wykorzystywanej przez członków rodziny)?      
Czy harmonogram czasu pracy został uzgodniony z pracownikiem?