Warunki pracy - Artykuły

 

Warunki pracy w Polsce i Europie – przegląd wyników badań europejskich
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2018 str. 8-11

dr inż. Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Stałe podnoszenie poziomu warunków pracy jest kluczem do osiągnięcia sukcesu strategii zrównoważonego rozwoju. Działająca na rzecz poprawy warunków życia i pracy Fundacja Eurofound przeprowadza w regularnych odstępach czasu ogólnoeuropejskie badania takie jak Europejskie badanie przedsiębiorstw oraz Europejskie badanie warunków pracy. Artykuł ma za zadanie przedstawić wybrane wyniki tych badań odnoszące się do takich zagadnień jak fizyczne oraz społeczne środowisko pracy, elastyczność czasu pracy, dostępność szkoleń czy też zadowolenia z warunków wykonywania pracy zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej.Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE - wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2011 str. 26-28

Mgr Maria Antoniak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Od 1990 r. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie (EUROFUND) bada warunki pracy w krajach Unii Europejskiej. Badani prowadzone są na podstawie subiektywnej oceny narażenia zawodowego, a dzięki jednolitemu metodologicznie podejściu możliwe jest porównywanie jego wyników w poszczególnych krajach unijnych. Europejskie Badanie Warunków Pracy jest powtarzane cyklicznie co 5 lat, a jego ostatnia edycja odbyła się w roku 2010. W artykule omówiono wybrane wyniki tego badania.