Sprawy ogólne BHP
KONFLIKTY W PRACY

 

Konflikty w pracy - ich przyczyny i sposoby rozwiązywania

 

Konflikty w pracy są zjawiskiem naturalnym i zdarzają się nawet w najlepiej współpracujących zespołach. Kluczową kwestię stanowi rozpoznanie podłoża sytuacji konfliktowej i dobranie odpowiednich sposobów jej rozwiązania. Konstruktywne rozstrzyganie konfliktów powinno przede wszystkim prowadzić do integracji zespołu i współpracy jego członków. W artykule podjęto próbę teoretycznego ujęcia istoty, przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów w pracy, według podejścia tradycyjnego i nowoczesnego.

 

Dobra atmosfera w pracy to jeden z najważniejszych atutów każdej organizacji. Konflikty pomiędzy współpracownikami, a także podwładnymi i przełożonymi zdarzają się jednak w każdym, nawet najlepiej współpracującym zespole. Kluczową kwestię stanowi wtedy rozpoznanie przyczyn sytuacji konfliktowej oraz dobór efektywnych i konstruktywnych sposobów jej rozwiązania.

W wielu środowiskach konflikty postrzegane są jako wydarzenia wyłącznie negatywne. Z tego względu niektórzy kierownicy i pracownicy uważają, że należy ich bezwzględnie unikać. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że są one zjawiskiem całkiem naturalnym i towarzyszą ludziom od zarania dziejów.

Postrzeganie konfliktów jako zdarzeń oczywistych i zaakceptowanie faktu ich występowania sprzyja właściwemu zarządzaniu nimi. Trzeba dążyć do rozwiązywania konfliktów, tak aby nie przynosiły większych szkód, a nawet starać się przekuwać ich istnienie w korzyści dla zespołu.

W artykule podjęto próbę teoretycznego ujęcia istoty, przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów w pracy według podejścia tradycyjnego i nowoczesnego. Podstawę tych rozważań stanowi literatura przedmiotu. Należy tutaj poczynić również zastrzeżenie, że sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy w pewnej mierze są zbieżne ze sposobami rozwiązywania konfliktów w ogóle.

 

Słowa kluczowe: konflikty, praca, przyczyny, rozwiązywanie

 

Autor:  mgr Martyna Ostrowska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kontakt: martyna.ostrowska@ujk.edu.pl
Źródło: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2017, nr 9, str. 12-15,
DOI: 10.5604/01.3001.0010.4186