Wypadki
WYPADKI W SZKOLE

 

LISTA KONTROLNA

 

Lp.

Pytanie

Odpowiedź

Tak

Nie

Uwagi

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  1. 

Czy ustalono procedury lub zasady bezpiecznego postępowania na różnego rodzaju zajęciach szkolnych, podczas przerw itp. ?

 

 

 

  2. 

Czy wszyscy nauczyciele oraz uczniowie zostali zapoznani z obowiązującymi w szkole procedurami lub zasadami?

 

 

 

  3. 

Czy ustalone procedury lub zasady postępowania są akceptowane i przestrzegane?

 

 

 

  4. 

Czy prowadzone są regularne ćwiczenia w celu wypracowania i utrwalenia bezpiecznych zachowań wśród uczniów i nauczycieli?

 

 

 

  5. 

Czy sposób zachowania jest monitorowany lub sprawdzany w inny sposób?

 

 

 

  6. 

Czy nauczyciele i uczniowie są zmotywowani do właściwego zachowania ?

 

 

 

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE SZKOŁY

Teren wokół szkoły

  7. 

Czy teren szkoły jest ogrodzony ?

 

 

 

  8. 

Czy ogrodzenie uniemożliwia wspinanie się po nim?

 

 

 

  9. 

Czy ogrodzenie nie stwarza zagrożenia ze względu na ostre elementy, tłuczone szkło, czy drut kolczasty znajdujące się na wysokości poniżej 180 cm?

 

 

 

  10. 

Czy ogrodzenie nie grozi uwięzieniem?

 

 

 

  11. 

Czy bramy i furtki są rozmieszczone w odpowiednich meijscach w ogrodzeniu, stosownie do potrzeb uczniów i nauczycieli?

 

 

 

  12. 

Czy bramy i furtki w ogrodzeniu otwierają się do wewnątrz?

 

 

 

  13. 

Czy teren przyszkolny ma równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk ?

 

 

 

  14. 

Czy używane na codzień drogi wenętrzne są utwardzone (asfaltowe, wyłożone kostką lub żwirowe?

 

 

 

  15. 

Czy ścieżki dla pieszych wokół budynków sa odsunięte od ścian budynku lub znajdują się pod zadaszeniem, chroniącym przed upadającymi przedmiotami, dachówkami, soplami, odpadającym z elewacji tynkiem itp.?

 

 

 

  16. 

Czy szlaki komunikacyjne dla samochodów oraz dla pieszych są odpowiedniej szerokości?

 

 

 

  17. 

Czy drogi dla samochodów sa oddzielone od ścieżek dla pieszych np. żywołotem, słupkami?

 

 

 

  18. 

Czy drogi wewnętrzne wychodzą poza teren szkoły na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu?

 

 

 

  19. 

Czy na drogach zewnętrznych w pobliżu szkoły przy przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów znajdują się kładki,garby spowalniające ruch, albo wysepki bezpieczeństwa (w przypadku szerszych ulic) oraz światła lub dobrze widoczne oznakowania?

 

 

 

  20. 

Czy drogi i ścieżki oraz zewnętrzne schody są na jesieni i w zimie sprzątane z błota, odśnieżane i niezwłocznie pozbawiane warstwy lodu?

 

 

 

  21. 

Czy zapewniono oznakowanie wewnętrznych dróg komunikacyjnych znakami informacyjnymi i drogowymi?

 

 

 

  22. 

Czy miejsca do parkowania oraz ścieżki i drogi wewnętrzne są rozdzielone i zaprojektowane tak, aby unikać niepotrzebnych skrzyżowań i miejsc potencjalnie kolizyjnych?

 

 

 

  23. 

Czy woda deszczowa z dróg i przejść na terenie szkoły jest odprowadzana (dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu lub poprzez instalację odwadniającą)?

 

 

 

  24. 

Czy otwory kanalizacyjne studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły są zakryte odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpieczone w inny sposób?

 

 

 

  25. 

Czy zapewniono oświetlenie sztuczne wewnętrznych dróg komunikacyjnych?

 

 

 

  26. 

Czy zastosowane lampy są odporne na udary mechaniczne i warunki atmosferyczne?

 

 

 

  27. 

Czy lampy są sprawne i regularnie sprawdzane?

 

 

 

  28. 

Czy rosnące na terenie szkoły drzewa maja przyciete gałęzie do wysokosci minimum 2 m?

 

 

 

  29. 

Czy pochyłe drzewa oraz boczne konary są regularnie kontrolowane ze względu na możliwość przewrócenie lub odłamania?

 

 

 

Budynki na zewnątrz

  30. 

Czy oprawy oświetleniowe, anteny itp.elementy są pewnie zamocowane do ścian lub dachu budynku?

 

 

 

  31. 

Czy wejścia są chronione daszkami wystającymi poza bryłę budynku?

 

 

 

  32. 

Czy jest zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków z przystankami i podwójnymi poręczami oraz wejścia odpowiedniej szerokości bez progów)?

 

 

 

  33. 

Czy schody zewnetrzne wyposażone są po obu stronach w poręcze?

 

 

 

  34. 

Czy schody zewnetrzne wyposażone są po obu stronach w poręcze?

 

 

 

  35. 

Czy stopnie schodów są wykonane z materiałów chropowatych lub mają trwale przytwierdzone nakładki przeciwposlizgowe?

 

 

 

  36. 

Czy stopnie schodów są wykonane w taki sposób, aby nie gromadziła się na nich woda?

 

 

 

  37. 

Czy elewacja szkoły jest gładka, bez poprzecznych wystepów jest elementów umożliwiających łatwe wspinanie się do okien lub na dach szkoły (jak np. stałe drabinki, zaczynające się na małej wyskokości, blisko rosnace drzewa z licznymi gałęziami na różnej wysokości itp.)?

 

 

 

Boiska i ziemne tereny sportowe

  38. 

Czy bramki są statecznie przytwierdzone do podłoża?

 

 

 

  39. 

Czy tablice z koszami do koszykówki są odpowiednio wytrzymałe (sztywne) i posadowione w podłożu?

 

 

 

  40. 

Czy w bliskim otoczeniu bramek, tablic z koszami do koszykówki, stołów do tenisa stołowego, słupów do siatki usunięte są ostre lub twarde przeszkody, kamienie, kosze na śmieci?

 

 

 

  41. 

Czy bieżnie oraz pasy do rozbiegu przy skokach w dal i wzwyż są dobrze utrzymane, tzn. równe i zawsze oczyszczone z piasku, błota i liści oraz innych substancji mogacych spowodować poślizgnięcie?

 

 

 

  42. 

Czy poszczególne, sąsiadujące ze sobą boiska są oddzielone odpowiednio wysokim, dobrze widocznym ogrodzeniem, zapobiegającym kolizjom grających, nieoczekiwanemu przerzucaniu piłki itp.?

 

 

 

Pływalnie

  43. 

Czy pływalnie użytkowane przez szkołę mają widoczne i trwale oznaczenie głębokości?

 

 

 

  44. 

Czy jest możliwość obserwacji całej tafli wody w pływalni przez ratownika?

 

 

 

  45. 

Czy na pływalni znajduje się apteczka oraz sprzęt ratunkowy (koła, bosaki, linki asekuracyjne, rzutki ratunkowe)?

 

 

 

  46. 

Czy na przejściach i dojściach do brzegów basenu są umieszczone materiały przeciwpoślizgowe?

 

 

 

  47. 

Czy na basenie znajduje się sygnalizacja umozliwiająca skuteczne wszczęcie alarmu w razie zauważenia czegoś niepokojącego?

 

 

 

WNĘTRZE SZKOŁY

Budynki

  48. 

Czy budynek jest odpowiednio oznakowany (drogi ewakuacyjne, wstęp wzbroniony itp.)?

 

 

 

  49. 

Czy budynek jest dobrze wentylowany oraz ogrzewany?

 

 

 

  50. 

Czy jest zapewniony awaryjny dostęp do wody i prądu?

 

 

 

  51. 

Czy przy zróżnicowaniu poziomu podłóg jest zapewniona możliwość dostępu niepełnosprawnych?

 

 

 

  52. 

Czy ściany malowane w jasnych i ciepłych barwach, uspokajających uczniów?

 

 

 

  53. 

Czy we wszystkich pomieszczeniach, na korytarzach i klatkach schodowych zastosowano oświetlenie sztuczne?

 

 

 

  54. 

Czy w pomieszczeniach bez okien znajdują się podświetlane wyłączniki światła?

 

 

 

  55. 

Czy oprawy oświetleniowe i inne wiszące, ciężkie przedmioty są właściwie przymocowane do sufitu lub ścian i czy jest to regularnie kontrolowane?

 

 

 

  56. 

Czy oprawy oświetleniowe są łatwodostępne do czyszczenia i wtymiany żarówek?

 

 

 

  57. 

Czy jest zapewnione awaryjne oświetlenie w korytarzach i klatkach schodowych?

 

 

 

  58. 

Czy osłonięto lub wymieniono na bezpieczne wszelkie ostre lub wystające elementy, o które można zaczepić przy przechodzeniu (np. klamki w drzwiach)?

 

 

 

  59. 

Czy lustra i szyby gablotek wykonano ze szkła warstwowego, hartowanego, zbrojonego lub z poliwęglanu, albo skuteczne osłonięto przed uderzeniem i zbiciem?

 

 

 

  60. 

Czy w szkole istnieje sprawny system wewnętrznego i zewnętrznego powiadamiania o wypadku (sygnalizacja alarmowa, telefony)?

 

 

 

  61. 

Czy w szkole pracują osoby umiejące udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej?

 

 

 

  62. 

Czy na każdym piętrze w szkole znajduje się wyposażona apteczka?

 

 

 

Szatnie i przebieralnie

  63. 

Czy nie ma zagrożenia zgnieceniem lub złamaniem palców przez zastosowane przesuwne drzwi siatkowe?

 

 

 

  64. 

Czy nie ma zagrożenia potknieciem o progi, wystajace z podłoża prowadnice drzwi przesuwnych, kable itp.?

 

 

 

  65. 

Czy jest zapewniona dobra widoczność i oświetlenie wszystkich pomieszczeń szatni?

 

 

 

  66. 

Czy w szatniach i przebieralniach są okna?

 

 

 

  67. 

Czy lustra wykonano z nietłukących materiałów?

 

 

 

  68. 

Czy jest zapewniona dobra widoczność i oswietlenie wszystkich pomieszczeń szatni?

 

 

 

Schody i klatka schodowa

  69. 

otwarta przestrzeń między biegami schodów zabezpieczona np.siatką

 

 

 

  70. 

Czy schody mają balustrady z zabezpieczeniami przed zsuwaniem się po nich?

 

 

 

  71. 

Czy konstrukcja balustrad uniemożliwia wypadnięcie między nią a schodami?

 

 

 

  72. 

Czy konstrukcja balustrad uniemożliwia uwięzienie (np. między treblinkami)?

 

 

 

  73. 

Czy balustrady są na końcu i zakrętach łagodnie zakończone?

 

 

 

  74. 

Czy stopnie schodów są chropowate lub mają przeciwpoślizgowe nakładki pewnie przymocowane do stopni?

 

 

 

Korytarze i przejścia

  75. 

Czy korytarze są wystarczająco szerokie dla obustronnego ruchu (min. 1,4 m), przy otwartych na oścież drzwiach?

 

 

 

  76. 

Czy w korytarzach nie ma podwieszonych powyżej wysokości wzroku przedmiotów, o które można uderzyć lub zaczepić przy przechodzeniu?

 

 

 

  77. 

Czy w przypadku zwłaszcza wąskich korytarzy przyjęte są i przestrzegane zasady poruszania (ruch lewo lub prowostronny, zakaz biegania)?

 

 

 

  78. 

Czy na podłodze i ścianach umieszono oznakowania ułatwiające poruszanie się zgodnie z przyjętymi zasadami?

 

 

 

  79. 

Czy korytarze są oświetlone jasno i równomiernie?

 

 

 

  80. 

Czy zjawisko olśnienia (jeśli występuje) światłem sztucznym lub dziennym zostało zlikwidowane?

 

 

 

  81. 

Czy korytarze i przejścia nie są zastawione oraz, czy brak jest w nich stałych przeszkód (progów, słupów itp.)?

 

 

 

  82. 

Czy zbyt niskie przejścia a także stałe przeszkody na przejściach są osłonięte (owinięte miękkimi materiałami) lub oznakowane barwami kontrastowymi (żółto-czanymi lub czerwono-białymi pasami)?

 

 

 

  83. 

Czy zakręty lub nisze w korytarzach są widoczne, dzięki umieszczeniu wypukłych luster?

 

 

 

  84. 

Czy są odpowiednie rozszerzenia korytarzy umożliwiające swobodne, bez tłoczenia się, przebywanie w nich uczniów podczas przerw międzylekcyjnych?

 

 

 

Sale, pracownie i pomieszczenia warsztatowe

  85. 

Czy krawędzie mebli szkolnych (ławek, biurka) zaokrąglone?

 

 

 

  86. 

Czy ławki są odsunięte od okien, aby nie uderzać w otwarte okno przy wstawaniu?

 

 

 

  87. 

Czy zachowano odległości do przechodzenia między rzędami ławek?

 

 

 

  88. 

Czy wąskie wysokie szafy oraz ciężkie gabloty wiszące na ścianie są pewnie do niej przymocowane?

 

 

 

  89. 

Czy cała klasa jest dobrze widoczna z pozycji pracy nauczyciela?

 

 

 

  90. 

Czy zlikwidowano progi i schodki w klasie?

 

 

 

  91. 

Czy nie występuje zjawisko stroboskopowe (np.przy oświetleniu światłem jarzeniowym maszyn)?

 

 

 

  92. 

Czy luzem ustawione na szafach lub stołach przedmioty ciężkie, ostre, wykonane z tłukącego się szkła itp. są skuteczne zabezpieczone przed upadkiem?

 

 

 

  93. 

Czy drzwi pomieszczeń otwierane są na zewnątrz w taki sposób, aby nie było zagrożenia uderzeniem (np. schowane we wnęce, ograniczona predkość otwierania)?

 

 

 

  94. 

Czy drzwi klas posiadają okienka, umożliwiające obserwację z zewnątrz i na zewnątrz?

 

 

 

  95. 

Czy okienka w drzwiach wykonane są z nietłukących się materiałów (np. z poliwęglanu lub szkła warstwowego)?

 

 

 

Sala gimnastyczna

  96. 

Czy podłoga w sali pokryta jest twardym, przyczepnym lakierem, nieśliskim w kontakcie z obuwiem sportowym?

 

 

 

  97. 

Czy zjawisko olśnienia (jeśli występuje) światłem sztucznym lub dziennym zostało zlikwidowane?

 

 

 

  98. 

Czy podczas przebywania na sali dzieci i młodzieży zapewniony jest nadzór dorosłych?

 

 

 

  99. 

Czy tablice z koszami do koszykówki są trwale zamocowane do ściany lub podłogi?

 

 

 

 100.

Czy tablice z koszami do koszykówki są odsunięte ścian na 1,5 – 2 metry?

 

 

 

 101.

Czy tablice z koszami do koszykówki są odpowiednio wytrzymałe na spodziewane obciążenia?

 

 

 

 102.

Czy nie ma zagrożenia uwięzieniem palców między koszem a tablicą?

 

 

 

 103.

Czy maszty siatki do siatkówki oraz wszelkie kolumny i słupy są osłonięte do wysokości ok. 2 m miękkimi poduszkami?

 

 

 

 104.

Czy ściany sali, zwłaszcza za koszem są osłonięte materacami?

 

 

 

 105.

Czy drabinki są dobrze przymocowane do ściany, a podłoga przy nich osłonięta materacami?

 

 

 

 106.

Czy mocowania drabinek, łączniki, śruby itp. nie stwarzają zagrożenia skaleczeniem lub uwięzieniem?

 

 

 

 107.

Czy zauważone wszelkiego rodzaju uszkodzenia sprzętu sportowego (pęknięte lub ruszające się szczebelki, przesuwające się nadmiernie elementy skrzyni itp.) powodują natychmiastowe przekazanie go do naprawy lub wymianę na nowy?

 

 

 

 108.

Czy okna w sali są zabezpieczone przed zbiciem, metalowymi siatkami?

 

 

 

 109.

Czy usunięto wszelkie niepotrzebne elementy wystające ze ścian do wysokości dostępnej przez człowieka z poziomu posadzki?

 

 

 

Biblioteka / czytelnia

 110.

Czy szafy biblioteczne są pewnie przymocowane do ścian lub, jeżeli są ustawione pośrodku, zapewniona jest ich stateczność (np. oparte są wzajemnie o siebie naprzemiennie – jak cegły w murze)?

 

 

 

 111.

Czy książki na półkach są ustawione statecznie, równomiernie i nie wystają poza obrys półek?

 

 

 

 112.

Czy do zdejmowania książek z wysokich półek stosowana jest atestowana drabina rozstawna lub podest, z przeciwpoślizgowymi stopniami i gumowanymi nóżkami, zapewniajacymi stateczność?

 

 

 

 113.

Czy przejścia między regałami są wystarczająco doświetlone?

 

 

 

 114.

Czy jeżeli w bibliotece przebywa jedna osoba, ma ona możliwość wezwania pomocy (np. przez telefon komórkowy)?

 

 

 

Pomieszczenia sanitarne (stołówka, ubikacje i łazienki)

 115.

Czy posadzki pomieszczeń sanitarnych są wykonane z nieśliskich, wodoodpornych  materiałów?

 

 

 

 116.

Czy rozlane na stołówce płyny (zupa, kompot) są natychmiast wycierane do sucha?

 

 

 

 117.

Czy wielkość stołówki i liczba stołów jest dostosowana do liczby jednocześnie spożywających posiłek?

 

 

 

 118.

Czy zjawisko olśnienia (jeśli występuje) światłem sztucznym lub dziennym zostało zlikwidowane?

 

 

 

 119.

Czy stosowana jest nietłukąca zastawa?

 

 

 

 120.

Czy rozlane w łazience i WC płyny natychmiast spływają do kratek ściekowych, a posadzka pozostaje nieśliska?