Sprawy ogólne BHP
DIABETYK W PRACY

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]  International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015

[2]  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs310/en/

[3]  Diabetes: the hidden pandemic and its impact on Poland; Novo Nordisk http://www.novonordisk.com/ content/dam/Denmark/HQ/aboutus/documents/ changing-diabetes-leadership-forums/Poland-BB.bdf

[4]  https://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_ def_final.pdf

[5]  Drapała A., Karczewicz E., Zalewska H., Gierczyński J., Grylewicz J., Sielicki P Cukrzyca-analiza kosztów ekonomicznych i społecznych. Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa 2011

[6]  Tatoń J., Czech A., Bernas M. Diabetologia kliniczna. PZWL, Warszawa 2008

[7]  Sieradzki J. Cukrzyca - kompendium. Via Medica, Gdańsk3.2009

[8]  http://www.nhs.uk/translationpolish/Documents/ Diabetes_Polish_FINAL.pdf

[9]  Małecki M., Skupień J. Problemy diagnostyki różnicowej typów cukrzycy. Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2008; 118 (7-8)

[10]  http://cukrzyca.biz.pl/

[11]  Jankowiak B., Keyston-Serafin M., Krajewska-Kułak E., Popławska E. Powikłania cukrzycy jako choroby przewlekłej. „Nowiny Lekarskie" 2007;76 (6): 482-484

[12]  Grzeszczak W. i wsp. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2010. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. „Diabetologia Praktyczna" 2010;11 (supl. A)

[13]  Jankowska B., Jakimik U., Sierakowska M., Krajewska- Kułak E., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Baranowska A. Zakres edukacji zdrowotnej chorych na cukrzycę typu 1 w odniesieniu do ich wiedzy o chorobie. „Annnales Academiae Medicae Silesiensis" 2006, 60, 6, s. 476-481

[14]  Bilski B., Perz S., Kara-Perz H. Cukrzyca jako problem orzeczniczy dla lekarza medycyny pracy. „Medycyna Pracy", 2005;56 (4): 329

[15]  Pracuj z cukrzycą. Karta Praw i Obowiązków Pracodawcy i Pacjenta podpisana przez Prezydenta Lecha Wałęsę i prezesa PTD prof. Leszka Czupryniaka w dn. 13.11.2012 r.

[16]  Łysak A. Trening zdrowotny w leczeniu cukrzycy typu 2. Zakład Promocji Zdrowia. AWFiS Gdańsk, „Rehabilitacja w praktyce" 2/2009

[17]  Jankowska B., Jakimik U., Sierakowska M., Krajewska- Kułak E., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Baranowska A. Zakres edukacji zdrowotnej chorych na cukrzycę typu 1 w odniesieniu do ich wiedzy o chorobie. „Annnales Academiae Medicae Silesiensis" 2006,60,476-481

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bez-pieczeństwa i warunków pracy", dofinansowanego wiatach 2014-2016 w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.