PROFILAKTYKA PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ NÓG

 

Praca zawodowa jako czynnik ryzyka PNŻ

 

Rozwojowi przewlekłej niewydolności żylnej sprzyja długotrwałe siedzenie lub stanie, w tym związane z charakterem wykonywanej pracy zawodowej. Ryzyko choroby wzrasta wraz z liczbą przepracowanych w ten sposób lat, jak również w przypadku osób, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka choroby, np. starszy wiek, dziedziczne skłonności do żylaków, czy otyłość itp.

Obciążenia, które w przypadku zmienianej pozycji ciała rozkładają się przemiennie na różne obszary ciała, w przypadku stałej pozycji siedzącej lub stojącej kumulują się na wybranych partiach ciała, w tym również na kończynach dolnych i przebiegających w nich naczyniach żylnych. Gdy siedzimy lub stoimy w jednym miejscu i nie ruszamy się, mięśnie stóp i łydek nie pracują wydajnie i nie pomagają w odpompowywaniu krwi do wyższych partii ciała. Szacuje się, że u ok. 20% zdrowych, młodych osób, pod koniec dnia pracy w pozycji siedzącej lub stojącej pompa mięśniowa łydek, czyli pracujące mięśnie nóg, które kurcząc się i rozkurczając umożliwiają przepływ krwi w żyłach w kierunku serca, jest mniej wydajna. Obecnie ok. 70% osób czynnych zawodowo pracuje głównie w pozycji siedzącej.

 

 

Przykładami pracy wykonywanej w pozycji siedzącej są między innymi: praca operatorów, konfekcjonerek, montażystów, kierowców oraz praca biurowa, w tym praca związana z obsługą komputerów.

Mimo mniejszego zmęczenia towarzyszącego pracy w pozycji siedzącej w porównaniu  ze staniem, z pozoru nieszkodliwe siedzenie ma niekorzystny wpływ na organizm człowieka, w tym na stan naczyń żylnych kończyn dolnych.

Pozycja siedząca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością:

  • dużej dokładności i precyzji trwającej przez dłuższy okres czasu
  • zachowania wysokiego stopnia stabilności ciała lub równowagi
  • dokładnego sterowania stopą

 

 

 

Pozycja stojąca towarzyszy wykonywaniu takich zawodów jak: fryzjer, sprzedawca, hostessa, kelner, farmaceuta, chirurg, pracownik laboratorium, osoba pracująca przy taśmach produkcyjnych, frezarkach i obrabiarkach.

Z kolei pracę stojącą wykonuje blisko 30 % społeczeństwa, a niektórzy stoją w pracy nawet przez 8 godzin dziennie. Wielogodzinne stanie jest bardzo obciążające dla organizmu, co mocno odczuwa nie tylko układ mięśniowo-szkieletowy, ale i układ krążenia.

Pozycja stojąca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością:

  • użycia dużych sił
  • podnoszenia ciężarów
  • użycie siły ku dołowi, np. podczas czynności pakowania
  • sięgania (na wprost, w górę lub w dół)