ERGONOMIA STANOWISK KOMPUTEROWYCH 2017

 

Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko z komputerem?

             Tablet, laptop, stanowisko z jednym i wieloma monitorami

 

Codziennie korzystamy ze smartfonów, tabletów, notebooków, wiele osób pracuje na stanowisku komputerowym z jednym lub wieloma monitorami. Niesie to za sobą wiele zagrożeń związanych główne z obciążeniem narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego. Wynika to z faktu, że pomimo dość dużej wiedzy ogólnej o wymaganiach związanych z pracą przy komputerze w dalszym ciągu niewystarczająca jest wiedza odnośnie organizacji pracy na konkretnych stanowiskach (na przykład z notebookiem, czy wieloma monitorami jednocześnie) oraz niewystarczające jest też wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Gdy na stanowisku pracy występują dodatkowe czynniki obciążające (nieergonomiczne meble biurowe, niedopasowanie do wymiarów antropometrycznych pracownika, niewłaściwa czasowa organizacja pracy, czy presja czasu) wykonywanie pracy może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Dlatego też w serwisie przedstawione są najważniejsze zagadnienia związane z ergonomią na stanowiskach pracy z komputerami:

 

  • Konsekwencje zdrowotne nieergonomicznego stanowiska pracy
  • Wyposażenie stanowiska pracy
  • Organizacja przestrzenna stanowiska pracy z komputerem
  • Organizacja czasu pracy
  • Stanowiska pracy z wieloma monitorami
  • Praca z tabletem i laptopem

 

 

Autorzy:  dr inż. Joanna Kamińska, dr Tomasz Tokarski, CIOP-PIB

2016 r.

 

Żródło:

Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko z komputerem? Tablet, laptop, stanowisko z jednym i wieloma monitorami  (materiały informacyjne)

Autor: dr inż. Joanna Kamińska, dr Tomasz Tokarski, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zobacz także:

 

 


Opracowano na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Zadanie nr 2.Z.25 pn. „Ergonomia na stanowiskach pracy wykorzystujących nowoczesne urządzenia informatyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem”