ERGONOMIA STANOWISK KOMPUTEROWYCH 2017

 

Konsekwencje zdrowotne nieergonomicznego stanowiska pracy

 

Ankieta online (Ergotest.pl) przeprowadzona w 2016 roku wykazała, że 31% codziennie odczuwa problemy związane z nieprawidłowo zaprojektowanym stanowiskiem pracy z komputerem. Są to najczęściej: bóle pleców (72%), bóle głowy (47%), bóle karku (51%) i napięcie w ramionach (37%). Badania przeprowadzone w CIOP-PIB wskazują, że częstość występowania dolegliwości w znacznej mierze zależy od organizacji przestrzennej i spełnienia zaleceń ergonomii na stanowisku pracy. W badaniach porównano trzy rodzaje stanowisk dyspozytorskich (Rys. 1). Najczęściej dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego odczuwali pracownicy na stanowiskach wyposażonych nie tylko w monitory ustawione na biurku, ale także duże tablice z wyświetlaczami, które umieszczone były do wysokości ponad 3 metrów nad podłogą (stanowiska typu 1). Prawie tak samo niekorzystne dla zdrowia były stanowiska, gdzie oprócz monitorów informacje wyświetlane były na dodatkowych monitorach LCD o przekątnej ponad 100” (stanowiska typu 3). Tam, gdzie praca obejmowała wykorzystanie wielu monitorów, ale ustawionych obok siebie (stanowiska typu 2), pracownicy skarżyli się przede wszystkim na bóle głowy i oczu oraz kręgosłupa lędźwiowego związane z utrzymywaniem pozycji siedzącej. Zdecydowane rzadziej skarżyli się na dolegliwości kręgosłupa szyjnego, piersiowego czy barków.

 

 

Rys. 1. Występowanie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego i narządu wzroku wśród dyspozytorów

 

Najczęstsze błędy popełniane w organizacji stanowiska pracy, które powodują dolegliwości to:

  • Zbyt wysokie ustawienie monitora/ów,
  • Regulacje krzesła niedostosowane do wymiarów pracownika (szczególnie często zbyt nisko ustawione oparcie krzesła),
  • Zbyt mało miejsca na nogi pod biurkiem krzesła (szczególnie na stanowiskach operatorskich, gdzie stół jest nierozdzielnym elementem stanowiska pracy),
  • Niezdrowe nawyki pracowników (najczęściej pochylanie się nad biurkiem i trzymanie stóp pod krzesłem)
  • Zbyt długi czas pracy w pozycji siedzącej