BEZPIECZNE PRZENOSZENIE ŁADUNKÓW

 

Dobór urządzeń wspomagających

 

W doborze urządzeń wspomagających należy uwzględnić następujące czynniki:

 • parametry i charakterystykę ładunku
  • masa, wymiary ładunku oraz jego twardość i podatność na odkształcenie,
  • położenie środka ciężkości ładunku,
  • zawartość ładunku (lepkość, płynność, sypkość, środki niebezpieczne itp.),
  • uchwyty lub sposób chwytania ładunku,
  • warunki otoczenia miejsca przemieszczania
   • podłoże (twardość, gładkość, nachylenie podłoża, schody itp.),
   • ograniczenia przestrzeni pracy (wysokość i szerokość miejsca podnoszenia i odkładania, drogi przemieszczania),
   • temperatura, wilgotność, prędkość ruchu powietrza pomieszczenia lub miejsca na otwartej przestrzeni,
   • możliwość zasilania urządzeń wspomagających (zasilanie elektryczne, podłączenie pneumatyczne lub hydrauliczne)

 

Przy doborze urządzeń wspomagających należy kierować się następującymi zasadami:

 • zastąpienie czynności podnoszenia i przenoszenia przewożeniem ładunku z zastosowaniem wózków i innych urządzeń wyposażonych w kółka lub specjalistycznych urządzeń dedykowanych do przemieszczania ładunków (np. dźwigi, suwnice) w celu wyeliminowania ręcznego przenoszenia ładunków,
 • zastosowanie urządzeń wspomaganych elektrycznie, pneumatycznie lub hydraulicznie w celu ograniczenia obciążenia podczas podnoszenia i przenoszenia ładunków,
 • zastosowanie urządzeń wspomagających zmniejszających obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego poprzez:
  • umożliwienie wykonania czynności zespołowo (np. chwytak do krawężników),
  • zmianę wysokości podnoszenia ładunku (np. chwytak do płyt chodnikowych chwytak do krawężników),
  • ułatwienie chwytania ładunków trudnych do chwycenia (np. uchwyty do płyt gipsowo-kartonowych, uchwyty do szyb),
  • umożliwienie przenoszenia ładunku w pozycji wyprostowanej niezależnie od wielkości ładunku (np. pasy, szelki do mebli),
  • zaadoptowanie urządzenia wspomagającego do przenoszenia ładunków, do których nie zostały one przeznaczone.