BEZPIECZEŃSTWO MOTOCYKLISTÓW, A ODZIEŻ OCHRONNA

 

Wprowadzenie

 

Główną funkcją odzieży motocyklowej jest ochrona nie tylko przed czynnikami atmosferycznymi (takimi jak: deszcz, słońce czy wiatr), ale również przed kontaktem z innymi obiektami (np. owady, kamienie spod kół samochodów czy inne pojazdy). Odzież motocyklowa, tak jak każda odzież ochronna, również musi spełniać wymagania odpowiednich norm (głównie dot. wytrzymałości na uderzenia, ścierania, wypychania czy przecięcia).

 

Stosowanie odzieży motocyklowej, szczególnie w okresie letnim, wiąże się z odczuwaniem przez motocyklistę dużego dyskomfortu termicznego powodowanego przegrzewaniem organizmu (np. w aglomeracji miejskiej, przy małych prędkościach przepływu powietrza - eskorta policyjna, kontrola drogowa). Należy zaznaczyć, że poczucie dyskomfortu termicznego przekłada się na m.in.: spadek koncentracji, zwiększenie liczby popełnianych błędów, a tym samym pogorszenie efektywności i jakości pracy[1],[2]. Z tej przyczyny można wysunąć analogię, że występowanie dyskomfortu termicznego podczas stosowania odzieży motocyklowej może wpłynąć na parametry psychomotoryczne motocyklisty a w konsekwencji na bezpieczeństwo na drogach publicznych.

 

Na komfort termiczny wpływają: rodzaj (intensywność) wykonywanej pracy, parametry środowiska cieplnego w otoczeniu oraz izolacyjność zastosowanej przez pracownika odzieży. Motocyklista (np. policjant z sekcji motocyklowej), nie ma wpływu na parametry środowiska pracy – warunki te dyktuje aktualna pogoda. Ponadto policjant wszystkie czynności służbowe wykonuje w odzieży motocyklowej. Nie tylko przemieszcza się na motocyklu z dużą prędkością, ale również pełni służbę w warunkach stacjonarnych np. podczas kontroli kierowców. Z tej przyczyny odzież motocyklowa, projektowana pod kątem użytkowania jedynie w czasie jazdy, może stanowić istotną barierę utrudniającą utrzymanie równowagi cieplnej organizmu w sytuacjach, gdy użytkownik znajduje się poza motocyklem. Jedną z możliwości poprawiania komfortu pracy może być modyfikacja samej odzieży motocyklowej, tj. usprawnienie wymiany ciepła z otoczeniem (np. poprzez system wywietrzników), bądź obniżenie izolacyjności cieplnej poprzez zastosowanie innych materiałów.

 

W celu analizy wpływu wybranych zestawów odzieży motocyklowej na obciążenie cieplne motocyklisty w aspekcie polepszania komfortu cieplnego w CIOP-PIB zrealizowano projekt pt. „Określenie wymagań dotyczących odzieży motocyklowej stosowanej przez służby publiczne w celu zapewnienia komfortu termicznego”.

 

W niniejszym materiale przedstawiono główne wnioski płynące z badań oraz praktyczne wskazówki zarówno dla projektantów, producentów, jaki użytkowników odzieży motocyklowej.[1] Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Szopiński T.; Assessment of Textiles for Use in Operating Theatres with Respect to the Thermal Comfort of Surgeons. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 65-69

[2]  Johston, Hunter; The design and utilization of operating theatres; the Royal College of Surgeons of England, 1984