BEZPIECZEŃSTWO MOTOCYKLISTÓW, A ODZIEŻ OCHRONNA

 

Podsumowanie

 

Uzyskane wyniki ukazują, iż komfort termiczny nie jest zapewniony przez cały czas użytkowania badanych zestawów odzieży motocyklowej, co udowodniono na podstawie badań fizjologicznych
z udziałem ochotników.

 

Na podstawie przeprowadzonych badań można określić wskazówki dla producentów odzieży motocyklowej. Przede wszystkim należałoby poszukiwać nowych materiałów, które spełniałyby założenia dotyczące zarówno ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, jak również zapewniały wysoką ochronę przed urazami, jak i umożliwiały odczuwanie komfortu podczas ich użytkowania. Powinno się dążyć do obniżenia wartość izolacyjności cieplnej odzieży.

 

Podczas projektowania odzieży należy zwrócić uwagę na lepsze odprowadzanie wilgoci z przestrzeni miedzy ciałem a odzieżą. Wskazane jest, by stosowane dodatkowe warstwy (takie jak podpinka, membrana) bardziej odprowadzały wilgoć i ciepło z ciała użytkownika. Należy również zastanowić się nad innym rozmieszczeniem bądź dodaniem nowych wywietrzników w celu usprawnienia wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem.

 

Podczas doboru odzieży motocyklowej oprócz wymogów związanych z bezpieczeństwem, należy również zwracać uwagę na właściwości i jakość zastosowanych materiałów. Dodatkowo sposoby modyfikowania odzieży, są bardzo ważnym elementem wyboru odzieży. Wyniki badań izolacyjności cieplnej odzieży motocyklowej wskazują, iż możliwość wypięcia membrany znacznie obniża wartość izolacyjności cieplnej zestawu odzieży. Co za tym idzie, poprzez usunięcie 1 elementu odzieży, użytkownik jest w stanie, choć nieznacznie, poprawić własne odczucia cieplne.

 

Dlatego tak ważne podczas wyboru odzieży jest zwrócenie uwagi na fakt możliwości modyfikacji odzieży motocyklowej we własnym zakresie (bez strat właściwości ochronnych).