CZYNNIKI GORĄCE

Przykłady branż przemysłowych i stanowisk pracy, na których występuje narażenie pracowników na działanie czynników gorących- Hutnictwo metali (m.in. Obsługa i naprawa pieców hutniczych, pieców martenowskich, praca w walcowniach blach grubych, kucie na prasie, opisywanie odciętych kęsów stali). Jest to dział przemysłu charakteryzujący się występowaniem bardzo wysokich temperatur, narażeniem pracowników na działanie płomienia, występowaniem promieniowania podczerwonego, możliwością kontaktu z gorącymi przedmiotami oraz rozpryskami płynnych metali i żużla oraz odpryskami gorących metali.

 

- Hutnictwo szkła (m.in. Obsługa automatów, nadzór nad procesem formowania wyrobów ze szkła, prace przy piecach szklarskich, formowanie wyrobów ze szkła) - głównie narażenie na promieniowanie podczerwone o natężeniu 200 - 2700 w/m2, narażenie na działanie płomienia.

 

- Odlewnictwo (zalewacze form odlewniczych, obsługa pieców do topienia i obróbki cieplnej odlewów, prace przy piecach odlewniczych, spust metalu z pieców i jego transport, wybijanie odlewu z form, suszenie form i rdzeni, prace na platformie przy systemie odlewania ciągłego i przy spuście żużla) - narażenie na wysokie temperatury, promieniowanie podczerwone, rozpryski płynnego metalu, odpryski gorącego żużla.

 

- Spawanie - wśród czynników gorących na działanie, których narażeni są pracownicy należy wymienić: drobne rozpryski stopionych metali oraz iskry, promieniowanie podczerwone i nadfioletowe od łuków spawalniczych i palników gazowych
W tabeli 1 podano przykłady prac wykonywanych na stanowiskach gorących z uwzględnieniem poziomu ryzyka.
Tabela 1 poziomy ryzyka na stanowiskach pracy [3]