OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

 

Ochrona przed upadkiem z wysokości

 

Według PIP i GUS upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w środowisku pracy. Praktyka organizowania stanowisk pracy na wysokości oraz wykonywania tam różnych czynności wskazuje, że ciągle jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników jest stosowanie indywidualnego sprzętu ochronnego, takiego jak np. system powstrzymujący spadanie, którego najważniejszym składnikiem jest podzespół łącząco-amortyzujący. Jego sposób działania w warunkach powstrzymywania spadania jest uzależniony od charakterystyki siła obciążająca - wydłużenie. Niniejszy artykuł dotyczy opracowanej w CIOP-PIB metody badań takich charakterystyk zarówno składników indywidualnych systemów ochronnych, jak i surowców włókienniczych stosowanych do ich produkcji. Przedstawiono w nim również przykładowe wyniki przeprowadzonych badań linek bezpieczeństwa wykonanych z taśm włókienniczych.

 

Dane dotyczące poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zamieszczane corocznie w sprawozdaniach Głównego Inspektora Pracy [1] z działalności PIP oraz Departamentu Pracy i Warunków Życia GUS [2] wskazują, że upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w środowisku pracy, w których ludzie giną lub doznają poważnych obrażeń. Dotyczy to głównie takich sekcji przemysłu, jak budownictwo, energetyka i telekomunikacja. Praktyka organizowania stanowisk pracy na wysokości wskazuje, że ciągle jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników jest stosowanie indywidualnego sprzętu ochronnego [3, 4, 5, 6, 7, 8].

 

 

 

 

____________________________

 

[1]    Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 roku

[2]    Wypadki przy pracy w 2010 r. Główny Urząd Statystyczny

[3]    Sulowski A.C. Fall protection systems - selection of equipment. In: A.C. Sulowski (ed.), Fundamentals of fall protection. Toronto, Canada, International Society for Fall Protection 1991, pp. 303-320

[4]    PN-EN 353-2:2005 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą

[5]    PN-EN 354:2010 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa

[6]    PN-EN 355:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory

[7]    PN-EN 360:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne

[8]    PN-EN 795:1999/A1.2003 Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania