PRACA ZMIANOWA

 

Praca zmianowa a funkcjonowanie systemu nerwowo-mięśniowego
- P. Łach, Joanna Mazur-Różycka

W wydawnictwie omówiono czynniki ryzyka występujące podczas pracy w systemie zmianowym ze zmianami nocnymi. Główną fizjologiczną konsekwencją takich zmian jest zaburzenie rytmu dobowego, które może mieć szkodliwy wpływ na jakość snu, powodować bezsenność, co z kolei przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia i zapadania na choroby przewlekłe pracowników zmianowych. Przedstawiono również zalecenia umożliwiające ograniczenie ryzyka wypadków podczas pracy zmianowej, a także zalecenia dla pracodawców, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy do wykonywania czynności zawodowych przez pracownika. 

 

Cena: 8 zł + 5%VAT



Format: A5
Liczba stron: 19
ISBN: 978-83-7373-321-3
Rok wydania: 2019


PRACA ZMIANOWA A WIEK
- K. Zużewicz, M. Konarska

Zawarte w poradniku wskazówki dotyczą aspektów zdrowotnych starszego wiekiem (powyżej 45. roku życia) pracownika zmianowego, problemów jego zmęczenia oraz kwestii organizacji pracy minimalizującej negatywny wpływ pracy zmianowej i nocnej na samopoczucie oraz zdrowie tego pracownika. Przedstawione zalecenia dotyczące rozwiązań organizacyjnych, opracowane przez fizjologów pracy i organizatorów pracy, służą poprawie bezpieczeństwa pracy i komfortu życia pracowników zmianowych w starszym wieku.



Format: 17 x 25 cm - B5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-047-2
Rok wydania: 2008


PRACA ZMIANOWA - skutki i profilaktyka - Poradnik pracownika zmianowego
-

W pracy scharakteryzowano wpływ pracy zmianowej na funkcjonowanie organizmu pracownika oraz jego styl życia, a także sformułowano praktyczne zalecenia, pozwalające zmniejszyć negatywne skutki pracy zmianowej.

Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB.

Treść pozycji jest dostępna również na stronach CIOP-PIB.



Format: 14,5 x 20,5 cm - A5
Liczba stron: 31
ISBN: 83-88703-60-9
Rok wydania: 2000