PROFILAKTYKA OBCIĄŻEŃ MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYCH

 

Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce dolegliwości mięśniowo-szkieletowych
- Marzena Malińska, Mirosław Smirnow

Broszura „Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce dolegliwości mięśniowo-szkieletowych” zawiera około 90 przykładów ćwiczeń fizycznych, proponowanych przez fizjoterapeutę, w celu profilaktyki dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. W pierwszej części zamieszczono przykłady ćwiczeń fizycznych związanych z charakterem wykonywanej pracy. Ćwiczenia zostały przygotowane dla pracowników wykonujących pracę w pozycji siedzącej, w pozycji stojącej i wykonujących ciężką pracę fizyczną. W dalszej części zamieszczono ćwiczenia zalecane jako profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych dla odcinka szyjnego kręgosłupa, odcinka lędźwiowo-krzyżowego, obręczy barkowej, kończyny górnej (przedramię, staw nadgarstkowy, ręce) i kończyny dolnej (podudzie, staw skokowy, stopy).

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 72
ISBN: 978-83-7373-180-6
Rok wydania: 2014


Ograniczanie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego osób niepełnosprawnych na stanowiskach montażystów i operatorów
- Tomasz Tokarski

Broszura dotyczy adaptacji stanowisk pracy montażystów i operatorów do możliwości i potrzeb pracowników z niepełnosprawnością ruchową kończyny górnej. Wskazano możliwości zatrudnienia takich osób i wykorzystania nożnych elementów sterowniczych w celu ograniczenia obciążenia niepełnosprawnej kończyny górnej. Przedstawiono także warunki, jakie musi spełniać takie stanowisko pracy, aby praca wykonywana przez osobę niepełnosprawną nie pogłębiała jej niepełnosprawności. Publikacja jest skierowania do pracodawców, pracowników oraz służb bhp mających wpływ na zatrudnienie lub pracowników z omawianą niepełnosprawnością.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-121-9
Rok wydania: 2012