BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW

 

Badania profilaktyczne pracowników - wybrane zagadnienia

 

W ramach profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obejmuje on nie tylko przestrzeganie ogólnie uznawanych norm w tym zakresie, lecz również indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami pracownika. Jednym z kluczowych elementów są badania lekarskie, których celem jest ustalenie zdolności do pracy w warunkach występujących na danym stanowisku.

Serwis ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz osobom kierującym pracownikami, obowiązków spoczywających na nich w związku z profilaktycznymi badaniami lekarskimi pracowników. Drugim celem jest zwrócenie uwagi pracownikom na ich obowiązki w związku z profilaktyką lekarską. Tekst publikacji uwzględnia zmiany przepisów odnoszące się do badań pracowników, które weszły w życie 1 kwietnia 2015 roku.

 

Słowa kluczowe: badania profilaktyczne, zalecenia lekarza, osoba kierująca pracownikami, ryzyko zawodowe

 

Autor: mgr KATARZYNA JANACZEK
doktorantka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Kontakt: kasia.jan@interia.pl
Źródło: Bezpieczeństwo  Pracy – Nauka i Praktyka, 6/2015 s. 12-15