BHP INFO - PRACA BIUROWA

 

Oświetlenie w pomieszczeniach biurowych


Podstawowym parametrem oświetlenia, który ocenia się na stanowisku pracy, jest poziom eksploatacyjnego natężenia oświetlenia. Zgodnie z polską normą PN-EN 12464-1:2012, powinien on wynosić co najmniej 500 lx na stanowisku biurowym w obszarze zadania, tzn. na dokumentach i klawiaturze. 

W wymienionej polskiej normie dopuszcza się obniżenie wymaganego eksploatacyjnego poziomu natężenia oświetlenia o jeden stopień (wg zamieszczonego w normie szeregu) dla stanowisk, na których praca jest wykonywana jest w niezwykle krótkim czasie. W tym przypadku eksploatacyjny poziom natężenia oświetlenia można obniżyć do 300 lx.


Kolejnym istotnym parametrem na stanowiskach pracy biurowej jest równomierność oświetlenia, która w obszarze zadania powinna wynosić co najmniej 0,60. Ponadto w całym pomieszczeniu biurowym wskaźnik oddawania barw zainstalowanych źródeł światła powinien wynosić co najmniej 80 tak, aby rozróżnianie barw przedmiotów pracy było prawidłowe.
 

Przy oświetleniu pomieszczeń biurowych z komputerami bardzo ważnym zaleceniem jest ograniczenie olśnienia odbiciowego pochodzącego od ekranu monitora, na którym widoczne są jaskrawe części opraw oświetleniowych lub okien. Ze względu na ograniczenie olśnienia bezpośredniego i odbiciowego od opraw oświetleniowych oraz płaszczyzn pomieszczenia sformułowano wymagania dotyczące ograniczenia luminancji opraw oświetleniowych oraz tych płaszczyzn. 

Ograniczenie olśnienia odbiciowego zależy przede wszystkim od własności odbiciowych powierzchni ekranu komputera.


Średnie luminancje opraw lub powierzchni, które mogą odbijać się na typowej polarności ekranu (ciemne znaki na jasnym tle), powinny być ograniczone do następujących wartości:

  • poniżej 1500 cd/m2 - dla ekranów monitorów ze średnią luminancją poniżej 200 cd/m2
  • poniżej 3000 cd/m2 - dla ekranów monitorów z wysoką luminancją powyżej 200 cd/m2

 

Aby spełnić te wymagania zaleca się stosowanie opraw oświetleniowych o odpowiednim kształtowaniu bryły światłości. 

Nie powinno się stosować doświetlania komputerowych stanowisk pracy przypadkowymi oprawami oświetlenia miejscowego, gdyż najczęściej powodują one olśnienie bezpośrednie, odbiciowe oraz niewłaściwy rozkład luminancji w polu widzenia (zbyt duży kontrast jaskrawości). Jedynie stosowanie specjalnych opraw oświetlenia miejscowego przeznaczonych do pracy przy komputerze, mających odpowiednio ukształtowany odbłyśnik i raster w celu ograniczenia olśnienia od oprawy oraz odbić na stanowisku pracy daje korzystne rezultaty i jest dobrze oceniane przez użytkowników. Dopuszczalne jest stosowanie opraw oświetlenia miejscowego bez rastra, ale o odpowiedniej budowie (odpowiedni kąt ochrony oprawy, regulowany, przegubowy, dość wysoki wysięgnik) zapewniającej ograniczenie olśnienia.