BHP OPERATORA PODNOŚNIKOWYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

 

BHP OPERATORA PODNOŚNIKOWYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH


Istotnym aspektem bezpieczeństwa pracy operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych jest ułatwienie prawidłowego określenia widzialności otoczenia, wynikającej z  z wymiarów i położenia ładunku przewożonego na wózku.  
Praktyczny poradnik, przedstawiony w niniejszym serwisie, dotyczący ww. problemu opracowano w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Określenie zmian widzialności otoczenia przez operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych w aspekcie ryzyka wypadkowego” realizowanego w CIOP-PIB w latach 2008 – 2010 [10].  

Celem poradnika jest ułatwienie określenia widoczności otoczenia przez operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych wynikającej  z wymiarów i położenia ładunku przewożonego na wózku oraz podanie praktycznych zaleceń i wytycznych w tym zakresie, ułatwiających zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymagań krytycznych w aspekcie bezpieczeństwa w użytkowaniu wózków.
Poradnik zawiera metodę dokładną i uproszczoną wyznaczania strefy braku widoczności (potocznie zwaną strefą martwą) wynikającą z ładunku znajdującego się na wózku.
           
                                                          


NORMY  TECHNICZNE


[2]  prEN ISO 13564-1 Powered Industrial Trucks – Test methods for verification of visibility – Part 1: Sit-on and stand-on operator  trucks and variable reach trucks

[4]  PN-EN ISO 7250:2005 Podstawowe pomiary ciała ludzkiego do projektowania  technicznego

[5] PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzu

[6]  PN-EN 12464-2:2007 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

[9]  ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods