BHP OPERATORA PODNOŚNIKOWYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

 

Stan bezpieczeństwa operatorów wózków widłowych w Polsce
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2019 str. 7-11

dr inż. Sławomir Halusiak Politechnika Łódzka

Wzrost liczby wózków widłowych wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem występowania wypadków i sytuacji niebezpiecznych, które systematycznie powinny być analizowane. Przy ocenie tej warto zastosować wskaźniki  wypadków dotyczące danych urządzeń i sytuacji niebezpiecznych.

W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn i skutków wypadków przy pracy operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych w latach 2011-2017. Do najcięższych w skutkach wypadków doszło  na skutek utraty stateczności wózka na zakręcie, przygniecenia wózkiem, uderzenia ładunkiem, uderzenia wózkiem. Najwięcej obrażeń powstało w wyniku najechania podczas cofania, najechania na nogę, przygniecenia wózkiem bądź ładunkiem, uderzenia wózkiem. Stwierdzono, że poprawia się bezpieczeństwo pracy operatorów wózków pod dozorem pełnym. Nasilają się błędy w eksploatacji wózków, co wymaga częstszej weryfikacji umiejętności operatorów i zwiększania ich świadomości zagrożeń.Ocena niebezpiecznych zdarzeń przy pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych podnośnikowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2012 str. 26-29

Dr Inż. Sławomir Halusiak Politechnika Łódzka

Zastosowanie wózków jezdniowych przy pracach przeładunkowych wiąże się, szczególnie w ostatnich latach, z rosnącą liczbą wypadków z poważnymi obrażeniami ciała i skutkami śmiertelnymi. Artykuł przedstawia wyniki badań przyczyn i skutków wypadków przy pracy wózków jezdniowych z wyznaczeniem często występujących zagrożeń prowadzących do najcięższych wypadków z podziałem poszkodowanych na dwie grupy: operatorzy oraz osoby postronne. Wskaźniki opisujące poszkodowanych operatorów mają tendencje wzrostowe, co wymaga podjęcia działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa ich pracy.