BHP OPERATORA PODNOŚNIKOWYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

 

Ocena niebezpiecznych zdarzeń przy pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych podnośnikowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2012 str. 26-29

Dr Inż. Sławomir Halusiak Politechnika Łódzka

Zastosowanie wózków jezdniowych przy pracach przeładunkowych wiąże się, szczególnie w ostatnich latach, z rosnącą liczbą wypadków z poważnymi obrażeniami ciała i skutkami śmiertelnymi. Artykuł przedstawia wyniki badań przyczyn i skutków wypadków przy pracy wózków jezdniowych z wyznaczeniem często występujących zagrożeń prowadzących do najcięższych wypadków z podziałem poszkodowanych na dwie grupy: operatorzy oraz osoby postronne. Wskaźniki opisujące poszkodowanych operatorów mają tendencje wzrostowe, co wymaga podjęcia działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa ich pracy.