Kierownictwo

Kierownictwo

Dyrektor

prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka

dakor@ciop.pl

Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania
i Certyfikacji

dr inż. Daniel Podgórski

dapod@ciop.pl

Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska

mazaw@ciop.pl

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Mirosław Flejmer

mifle@ciop.pl

Główny Księgowy

mgr Jolanta Patalan

jobia@ciop.pl