O instytucie
Prawo w zakresie BHP
Aktywni w pracy
Kampania - Substancje Niebezpieczne

AKTUALNOŚCI

Pandemia zmieniła świat, jaki znaliśmy. Dlatego potrzebny nam jest nowy plan, aby polscy pracownicy i firmy znowu mogli poczuć się bezpiecznie... – powiedział premier Jarosław Gowin.
     Plan dla Pracy i Rozwoju obejmuje komponenty związane z pracą, rozwojem i bezpieczeństwem. A działania związane z budowaniem kultury bezpieczeństwa pracowników to misja naszego Instytutu.
      Więcej informacji o Planie dla Pracy i Rozwoju...

Przystosowanie stanowisk pracy w czasie epidemii Epidemia a zdrowie psychiczne Powrót do pracy pracy w czasie pandemii Bezpieczeństwo pracy w czasie pandemii COVID-19 Dieta w walce z infekcją

KOMUNIKAT nr 1 (19 marca 2020) (aktualizacja 11 września 2020)
w sprawie badania i oceny zgodności środków ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej oraz środków ochrony oczu i twarzy w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19

Koszt badań środków ochrony indywidualnej i masek medycznych w CIOP-PIB

Instrukcje (14 kwietnia 2020)
Zasady prawidłowego dopasowania półmasek filtrujących
Zasady prawidłowego dopasowania rękawic ochronnych
Zasady zakładania i zdejmowania kombinezonu ochronnego

KOMUNIKAT nr 2 (19 marca 2020)
Zasady postępowania z instalacjami wentylacyjnymi w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem

KOMUNIKAT nr 3 (19 marca 2020)
Zmniejszenie zagrożenia COVID-19 przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego

KOMUNIKAT nr 4 (31 marca 2020)
Ozonowanie jako metoda przeciwdziałająca skażeniu wirusem SARS-CoV-2

KOMUNIKAT nr 5 (18 maja 2020)
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. Ogólne wytyczne i lista kontrolna

KOMUNIKAT nr 6 (18 września 2020)
Ocena ryzyka zawodowego związanego z możliwością narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy

Wytyczne CIOP-PIB dla masek niemedycznych przeznaczonych do użytku prywatnego

Komunikat dotyczący badań osłon oczu i twarzy (przyłbic) w CIOP-PIB

Prezentacje z Rady Ochrony Pracy (28 kwietnia 2020):
, , .

Ochrona przed wirusem SARS-CoV-2 - środki ochrony indywidualnej

Wykaz certyfikatów CIOP-PIB dla środków ochrony indywidualnej przeciwdziałających narażeniu na wirus SARS-CoV-2

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

* * *

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ANKIETY dotyczącej zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja na 2-semestralne studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy".
Termin rozpoczęcia studiów: 19.03.2021 r. (tryb SP zostanie potwierdzony do końca lutego br.)

Szkolenia BHP - oferta na 2020 r. Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia problemowe i specjalistyczne oraz studia podyplomowe

"EUREKA" (Polskie Radio - Jedynka) w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym: audycja -
"Rola nauki w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy"

KOMENTARZ do doniesienia w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 29.10.2019 nt.: Sklepowe paragony niebezpieczne dla zdrowia ekspedientów

CIOP-PIB upoważniony jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach UE do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

TEMATYKA BHP

BEZPOŚREDNIO DO BAZ WIEDZY

STRUKTURY SIECIOWE CIOP-PIB

CO NOWEGO W BHP

POLECAMY

1. Praca na wysokości
2. Praca biurowa
3. Komputerowe stanowisko pracy
4. HAŁAS – szkodliwy czynnik fizyczny
5. Ocena ryzyka zawodowego - poradnik
6. Środki ochrony indywidualnej
7. Stanowisko pracy spawacza
8. Transport samochodowy - BHP
9. Oświetlenie stanowisk pracy
10. Choroby zawodowe
Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

CZĘSTO ODWIEDZANE

KOMENTARZE

BÓL KRĘGOSŁUPA?

POZBĄDŹ SIĘ GO !

11 minut dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolność do pracy

zobacz...

> ANKIETA

Prosimy o wypełnienie ankiety, mającej na celu doskonalenie portalu CIOP-PIB.