Przystosowanie stanowisk pracy w czasie epidemii

PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY I OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW W CZASIE EPIDEMII

 

Autor: dr Anna Ławniczek-Wałczyk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Kontakt: anlaw@ciop.pl
Źródło: Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, nr 7, s.4-7

 

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2, pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków, mających na celu zarówno utrzymanie ciągłości pracy w zakładzie, jak i zapewnianie właściwej ochrony zdrowia pracowników. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące wysyłania pracowników na pracę zdalną podczas epidemii (jeżeli pozwala na to specyfika pracy), zostały potraktowane bardzo sumiennie przez większość pracodawców [1]. Według badań kwestionariuszowych, opublikowanych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor (badanie przeprowadzone przez 4P na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku 18-75 lat, w dniach 25-27 marca 2020 r.), prawie 33% pracowników wykonywało swoje obowiązki całkowicie lub częściowo zdalnie [2].