Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę rusztowania jezdnego.
TA/615/2015. Termin składania ofert do dnia 18.11.2015 r. do godziny 14:00.

Zapytanie ofertowe na dostawę rusztowania jezdnego.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/615/2015 z dnia 17.11.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA RUSZTOWANIE JEZDNE” do dnia 18.11.2015 r. do godziny 14:00.


Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz cenowy
   
  Informacja o wyniku postępowania