Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę rozszerzeń funkcjonalności generatora sygnałowego i wektorowego Rohde & Schwarz typ SMBV100A o wytwarzanie dwóch sygnałów: 3GPP FDD (WCDMA) oraz LTE.
TA/587/2015. Termin składania ofert do dnia 05.11.2015 r. do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę rozszerzeń funkcjonalności generatora sygnałowego i wektorowego Rohde & Schwarz typ SMBV100A o wytwarzanie dwóch sygnałów: 3GPP FDD (WCDMA) oraz LTE.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/587/2015 z dnia 04.11.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy magra@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „Oferta na dostawę rozszerzeń funkcjonalności generatora sygnałowego i wektorowego Rohde & Schwarz typ SMBV100A o wytwarzanie dwóch sygnałów: 3GPP FDD (WCDMA) oraz LTE ” do dnia 05.11.2015 r. do godziny 14:00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
  Wzór umowy
   
Informacja o wyniku postępowania