Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji próżni w budynku laboratoryjnym „Tech-Safe-Bio”
EZ/11/2015. Termin składania ofert do dnia 2015-10-26 do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji próżni w budynku laboratoryjnym „Tech-Safe-Bio”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nr postępowania: EZ/11/2015 z dnia 23.10.2015 r.
Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy haprz@ciop.pl lub w formie pisemnej do dnia 26.10.2015 r.  do godz. 12:00 na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
nr pok. 335 – Kancelaria