Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej.
TA/367/2015. Termin składania ofert do dnia 19.10.2015 r. do godziny 14:00

 
Zapytanie ofertowe na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej.
 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Nr postępowania: TA/367/2015 z dnia 16.10.15r.
 
Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE PRZEZNACZONE DO PROWADZENIA ZAAWANSOWANEJ ANALIZY STATYSTYCZNEJ ” do dnia 19.10.2015 r. do godziny 14:00.

 

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe 
Formularz cenowy
   
Informacja o wyniku postępowania