Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnych dysków twardych.
TA/364/2015. Termin składania ofert do dnia 2015-10-14 do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnych dysków twardych.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: TA/364/2015 z dnia 12.10.15r.

 

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „ OFERTA NA DOSTAWĘ PRZENOŚNYCH DYSKÓW TWARDYCH” do dnia 14.10.2015 r. do godziny 14:00.