Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż ścian mobilnych w pomieszczeniach laboratoryjnych budynku "Tech-Safe-Bio"
EZ/4/2015. Termin składania ofert do 31.08.2015r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż ścian mobilnych w pomieszczeniach  laboratoryjnych budynku "Tech-Safe-Bio"
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć w formie pisemnej do dnia 31.08.2015 r.  do godz.10:00 na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

 

nr pok. 335 – Kancelaria z dopiskiem na kopercie „oferta na wykonanie, dostarczenie i montaż ścian mobilnych w pomieszczeniach laboratoryjnych budynku Tech-Safe-Bio
 
Nr postępowania: EZ/4/2015
data: 26.08.2015
 
Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2  - ścianka SMB1 - rzut pomieszczenia nr 35

Załącznik nr 3  - ścianki SBM2 i SMB3 - rzut pomieszczenia nr 233

Załącznik nr 4 - wzór umowy

   

Informacja o wyniku postępowania