Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji zasilania hydrantu zewnętrznego i modernizacji instalacji wodnej ochrony ppoż. dla zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa budynku Laboratorium Tech-Safe-Bio
EZ-2/2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji zasilania hydrantu zewnętrznego i modernizacji instalacji wodnej ochrony ppoż. dla zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa  budynku Laboratorium Tech-Safe-Bio

 

Nr postępowania: EZ-2/2015,

data: 18.03.2015 r.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Projekt Budowlano-Wykonawczy - modernizacji zasilania hydrantu zewnętrznego i modernizacji instalacji wodnej ochrony przeciwpożarowej dla zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Tech-Safe-Bio (opis i rysunki)
Załącznik 2 - Projekt Budowlano-Wykonawczy - Specyfikacja Techniczna
Załącznik 3 - wzór umowy
Informacja o wyniku postępowania