Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Dostawa elementów stanowiska do sterowania systemem do generacji drgań składający się ze sterownika i zestawu komputerowego z systemem operacyjnym"
TA_SZAC01; Termin składania ofert do dnia 17.02.2021 r. godz. 10:00

 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 17.02.2021 r. godz. 10:00 na adres: zajab@ciop.pl

 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1. "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej