Powrót do pracy w zakładzie pracy w czasie epidemii

PRACOWNICY PRODUKCJI WRACAJĄ DO PRACY W ZAKŁADZIE PRACY W CZASIE EPIDEMII

 

Autor: Kamil Jach, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło: Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, nr 5, s. 3

 

W obecnej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego zalecana jest organizacja pracy zdalnej. Niemniej jednak trudno sobie wyobrazić pracowników produkcji, którzy wykonywać mieli by swoje obowiązki z domu. Pytanie jednak, w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo w miejscu pracy w tych trudnych czasach?

Dbanie o higienę i dezynfekcję


Jak informowaliśmy już wielokrotnie, m.in. w poprzednim numerze „Bezpieczeństwa Pracy", koronawirus SARS-CoV-2, wywołujący niebezpieczną chorobę COVID-19, przenosi się głównie drogą powietrzno-kropelkową, a także za pośrednictwem dotyku, dlatego pracodawca ma obowiązek po pierwsze wprowadzić odpowiednie rozwiązania natury organizacyjnej, ale również zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej (ŚOI) w liczbie odpowiadającej potrzebom danego stanowiska pracy. Są to przede wszystkim maski ochronne czy rękawice, a także dostęp do płynu/żelu wytworzonego na bazie alkoholu (o stężeniu ok. 70%). Najlepiej, jeśli jest on dostępny nie tylko w toaletach, ale również przy drzwiach wejściowych do miejsca pracy oraz we wszelkich innych newralgicznych miejscach. Warto również pomyśleć o wprowadzeniu codziennego, porannego pomiaru temperatury pracowników. Ponadto hale produkcyjne i ciągi komunikacyjne, łącznie z maszynami, powinny być regularnie dezynfekowane. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza tam, gdzie praca odbywa się w trybie zmianowym dezynfekcja powinna się wtedy odbywać codziennie i po każdej zmianie.

Zapewnienie bezpiecznych odległości

Dbając o bhp swoich pracowników, pracodawca powinien pamiętać o zapewnieniu pracownikom odpowiedniej przestrzeni do bezpiecznego wykonywania pracy, m.in. poprzez wydzielenie stref wymuszających zwiększanie odległości pomiędzy nimi. Stanowiska pracy powinny być zorganizowane z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra. Takie same odległości należy zapewnić pracownikom korzystającym z przestrzeni wspólnych, takich jak na przykład stołówka. Kiedy nie jest to możliwe, alternatywą jest wprowadzenie dla części pracowników pracy zdalnej.

Ograniczenia w poruszaniu się między działami

Starając się zminimalizować liczbę osób, z którymi dany pracownik ma kontakt, można podzielić firmę na strefy. W przypadku ewentualnego zachorowania, ogranicza to liczbę osób, którą należy poddać kwarantannie. - Zakład PW Krystian podzieliliśmy na 4 strefy między którymi tylko niektóre osoby mogą się poruszać, a i to jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Krytyczny dział logistyki jest odizolowany od pozostałych części firmy. Pracownicy ze zrozumieniem podchodzą do tych ograniczeń i przestrzegają wytycznych, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa - mówi wiceprezes ds. operacyjnych w PW Krystian i ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy, Elżbieta Rogowska.

Ograniczenie liczby gości

Kolejnym krokiem podjętym przez pracodawcę powinno być ograniczenie liczby osób „z zewnątrz", które poruszają się na terenie zakładu pracy. - W naszej firmie większość spotkań jest organizowana w sposób zdalny a podwykonawcy muszą stosować rękawice jednorazowe i maseczkę ochronną - mówi specjalistka ds. bhp w CWS, Marta Tomaszewska. - Ponadto osoby wchodzące na teren zakładów CWS Polska, otrzymują specjalne oświadczenia, w których prosimy o podanie informacji dotyczących m.in. objawów choroby czy pobytu za granicą.

Dobre zorganizowanie pracy

W niektórych firmach produkcyjnych część działań została wstrzymana, za to inne są szczególnie eksploatowane. Rozwiązaniem może być elastyczne podejście do obowiązków, które zdaniem Elżbiety Rogowskiej może pomóc firmie przetrwać w czasach koronawirusa. – U nas dział sprzedaży i marketingu aktywnie wspiera dział zakupów, który poszukuje nowych dostawców i produktów- tłumaczy. - Nie wszystkie firmy mają taki profil, ale wiemy, że inne firmy produkcyjne też mogą mieć niedobory w dziale zakupów, chociażby ze względu na potrzebę redefiniowania łańcuchów dostaw zaburzonych przez pandemię.

Uświadamianie pracowników

Pracownicy działów bhp firm produkcyjnych zgodnie podkreślają, że kluczowe jest informowanie pracowników o sposobie i powodach wprowadzania zmian w funkcjonowaniu zakładu pracy. – WPW Krystian prowadzona jest akcja informacyjna mająca na celu budowanie świadomości pracowników o istniejącym zagrożeniu i konieczności jego przeciwdziałaniu - ulotki, zdjęcia, emaile, akcje na Facebooku - wylicza Elżbieta Rogowska. Z kolei firma CWS umożliwiła pracownikom zgłaszanie swoich pomysłów, które można wykorzystać w celu ograniczenia potencjalnego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

- Muszę podkreślić, że wśród naszych pracowników widać bardzo dużą odpowiedzialność w zakresie przestrzegania wszystkich zmian związanych z epidemią - mówi Marta Tomaszewska. – W każdej firmie można wprowadzić dużo różnych obostrzeń, jeżeli jednak nie będą one przestrzegane i rozumiane przez pracowników, to mija się to z celem, dlatego też tak ważne jest ich wsparcie.