BHP w służbie zdrowia

 

Wprowadzenie

Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie zdrowia obejmuje wiele różnych aspektów rzadko spotykanych w innych gałęziach gospodarki.
Pracownicy służby zdrowia uznawani są chociażby za grupę zawodową najbardziej narażoną na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym w środowisku pracy. Szczególne ryzyko jest związane z narażeniami na szkodliwe czynniki biologiczne, a także stres, obciążenia mięśniowo-szkieletowe. W serwisie przedstawiono opracowania dotyczące wybranych zagrożeń w środowisku pracy tej grupy zawodowej, często stosowanych środków ochrony indywidualnej, oraz typowych warunków pracy w szpitalach lub klinikach medycznych.