Działalność Forum Liderów w 2021 r.

 

1.12.2021 r.

 

W dniu 30 listopada 2021 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się  uroczystość wręczenia nominacji oraz Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Gości przywitał Alfred Brzozowski, pełnomocnik dyrektora ds. wdrożeń w CIOP-PIB. Odczytał on również list Marcina Staneckiego, dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. „Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zrzesza już ok. 160 firm i instytucji, które pracują nie tylko nad poprawą warunków pracy, ale także kultury bezpieczeństwa wśród swoich pracowników. Cieszy więc, że tyle instytucji jest zainteresowanych tymi zagadnieniami, a wymieniając się swoimi doświadczeniami wpływa na poprawę warunków pracy. Gratuluję wszystkim członkom Forum Liderów Bezpiecznej Pracy tego, że angażujecie się w tę formę działalności. Dziękuję, że podejmujecie trud związany z poprawą bezpieczeństwa pracy i jej warunków, dziękuję za Wasz wkład w te zagadnienia, a szczególnie za wdrażanie rozwiązań opracowywanych w programie wieloletnim pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Mam nadzieję, że co roku nowe firmy i instytucje będą zasilały szeregi Forum, aby jak najszerzej promować kulturę bezpieczeństwa i poprawiać warunki pracy” – wskazał przedstawiciel resortu w liście.

 

Karty Liderów Bezpiecznej Pracy wręczył dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, dyrektor CIOP-PIB.

 

 

Fot. Nowi członkowie FL – od lewej: Veolia term S.A., Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., Siemens Healthcare Sp. o.o. (fot. Nel Gwiazdowska)

 

 

Fot. Laureaci Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy – od lewej: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Rybnik, Budimex S.A. Dyrekcja Budownictwa Ogólnego – Rejon 2, Veolia Energia Łódź S.A. (fot. Nel Gwiazdowska)

 

 

Fot. Laureat Srebrnej Karty Liderów Bezpiecznej Pracy: Kongsberg Maritime CM Sp. z o.o. (fot. Nel Gwiazdowska)

 

 

Fot. Laureaci Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy – od lewej: Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Enea Elektrownia Połaniec S.A., 3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków – Rejonowe Warsztaty Techniczne, Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.  (fot. Nel Gwiazdowska)

 

 

Fot. Laureaci Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy – od lewej: PKN ORLEN S.A., PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A.  (fot. Nel Gwiazdowska)

 

5.11.2021 r.

 

XXIV Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Nowoczesna ergonomia”

 

W dniu 4 listopada 2021 r. odbyła się XXIV Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Nowoczesna ergonomia” poświęcona zagadnieniom ergonomii oraz nowoczesnych technologii, rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych umożliwiających bardziej skuteczne zapobieganie problemom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. Konferencja odbyła się w trybie online i była udostępniona wszystkim zainteresowanym poprzez kanał CIOP-PIB w serwisie YouTube. W konferencji uczestniczyło 199 zarejestrowanych osób. Dodatkowo z transmisji online skorzystało ponadto 1,7 tys. osób.

 

 

Program konferencji podzielono na 3 części. W pierwszej części przedstawiono rozwiązania, jakim są egzoszkielety. W drugiej części konferencji rozmawiano o tym, jak włączać do polityki zapobiegania problemom mięśniowo-szkieletowym nowoczesne rozwiązania edukacyjne i organizacyjne oraz promocję aktywności fizycznej. W trzeciej części konferencji przedstawiono laureatów krajowej edycji Konkursu Dobrych Praktyk i nagrodzonych w nim rozwiązań, odnoszących się do minimalizowania obciążenia pracowników i ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Do grona laureatów konkursu należą m.in. członkowie Forum Liderów:

- GSK Pharmaceuticals S.A. (II miejsce w konkursie)

- Kimbal Electronics Poland Sp. z o.o. (III miejsce w konkursie)

 

W sumie przedstawiono 12 referatów, z czego 3 przygotowane z wykorzystaniem najnowszych wyników prac badawczych oraz zadań służb państwowych Instytutu:

- Metody sterowania ruchem egzoszkieletu wykorzystujące sygnał EMG i manualne urządzenia sterownicze – dr inż. Jarosław Jankowski, Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej, CIOP-PIB

- Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych poprzez promocję aktywności fizycznej w miejscu pracy – dr Tomasz Tokarski, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

- Program kompleksowej rehabilitacji i powrotu do pracy – dr inż. Joanna Kamińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB.

 

Ściągnij program - PDF

Przedsięwzięcie to było połączone także z realizacją zadania służb państwowych dotyczącego prowadzenia działalności Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

 

 

18.10.2021

 

WYNIKI OCENY CZŁONKÓW FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W dniach 12-18.10.2021 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy. Ze względów bezpieczeństwa Komisja pracowała w trybie zdalnym.

Po analizie złożonych Wniosków Komisja podjęła decyzję o przyznaniu 4 nominacji dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz 21 Kart Liderów Bezpiecznej Pracy - na lata 2022-2023 (3 Zielone, 3 Srebrne i 15 Złotych).

Wyniki oceny zostaną oficjalnie ogłoszone podczas tegorocznej konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Nowoczesna ergonomia”, która odbędzie się 4 listopada 2021 r. (online). Nominacje i Karty Liderów zostaną wręczone podczas uroczystości, która odbędzie się 30 listopada 2021 r. w Warszawie.

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa

Przyznane wyróżnienie

1.

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A.

Przyjęcie do Forum Liderów

2.

Siemens Healthcare Sp. z o.o.

Przyjęcie do Forum Liderów

3.

TG PLUS Sp. z o.o.

Przyjęcie do Forum Liderów

4.

Veolia Term S.A.

Przyjęcie do Forum Liderów

5.

Budimex S.A. Dyrekcja Budownictwa Ogólnego – Rejon 2

Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

6.

Enea Bioenergia Sp. z o.o.

Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

7.

Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o. o. Rybnik

Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

8.

Veolia Energia Łódź S.A.

Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

9.

Faraone Poland Sp. z o.o.

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

10.

Jabil Poland Sp. z o.o.

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

11.

Kongsberg Maritime CM Sp. z o.o.

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

12.

3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków – Rejonowe Warsztaty Techniczne

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

13.

Avon Operations Polska Sp. z o.o.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

14.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

15.

ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

16.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

17.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

18.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

19.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

20.

Huta Bankowa Sp. z o.o.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

21.

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

22.

Kimball Electronics Poland Sp. z. o.o.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

23.

PGE Dystrybucja S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

24.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Bełchatów

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

25.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

26.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

 

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym przedsiębiorstwom!

 

21.09.2021 r.

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału w konferencji online pn. „Stres cyfrowy”.

Konferencja jest organizowana w dniu 29 września 2021 r. w ramach kampanii społecznej „Stres cyfrowy”.

Program konferencji i formularz zgłoszenia 

 

 

21.07.2021 r.

W tym roku, zgodnie z ogólnym harmonogramem funkcjonowania Forum Liderów, planujemy przeprowadzić ocenę wniosków od aktualnych oraz nowym członków FL na początku września. Serdecznie zapraszam do przygotowywania wymaganej dokumentacji i przesyłania wniosków w wersji elektronicznej do końca sierpnia 2021 r.

Regulamin oraz formularze Wniosków:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P49400552541559131831924

Mamy nadzieję, że nawet jeśli doroczna konferencja FL zostanie przeprowadzona w trybie on-line, to będziemy mogli zorganizować klasyczną uroczystość wręczenia Kart oraz nominacji. Planowany termin uroczystości - pierwsza połowa listopada br. (Pałac Prymasowski w Warszawie).

 

14.07.2021 r.

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników związanych z wprowadzaniem technologii Przemysłu 4.0 w zakładach przemysłowych, prowadzonym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania rozwiązań, które umożliwią skuteczniejsze ograniczanie takich zagrożeń.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGxr-wFJkkakdlLVLT5ojm4utd9UmkU0wIt3wVLd6sH-Zhng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki będą opracowywane jedynie w postaci zbiorczej.

 

21.06.2021 r.

Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy uczestniczyli w konferencji nt. pracy zdalnej i praktycznych rozwiązań dla pracodawców i służby bhp, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2021 r. w trybie on-line. Konferencja została realizowana w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości przez CIOP-PIB we współpracy z Grupą MTP.

Podczas konferencji poruszono temat uregulowań prawnych pracy zdalnej (zaprezentowany w programie konferencji przez przedstawicielkę Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym opracowało projekt zmian w Kodeksie pracy), kwestie badania warunków pracy i oceny ryzyka zawodowego, wyzwania pracy zdalnej z perspektywy pracownika (dobrostan i cykl życia) oraz pracodawcy (komunikowanie w pracy zdalnej).

Dobre praktyki i doświadczenia służby bhp z zakresu pracy zdalnej zostały przedstawione przez panią Katarzynę Piecho, reprezentującą Veolia Energia Łódź (członka Forum Liderów).

Relacja z konferencji - https://youtu.be/BiPCFITgtF8

 

 

4.03.2021 r.

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w badaniu dotyczącym otrzymywania i przekazywania informacji na tematy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz różnych aspektów bezpieczeństwa w pracy, ważnych z punktu widzenia doskonalenia metod przekazywania tych informacji.

Badanie jest realizowane w ramach pracy badawczej pt. „Szacowanie kosztów i korzyści wdrażania  innowacji skierowanych na ograniczanie ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach” realizowanej w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2020-2022).

 

Kwestionariusze badacze:

1/ dla pracowników

2/ dla kierowników lub specjalistów ds. bhp.

 

Wypełnione ankiety (w wersji elektronicznej) nalezy przesyłać mailem na adres: mapec@ciop.pl.

 

Szczegółowych informacji na temat kwestionariuszy oraz badania udziela
dr Małgorzata Pęciłło
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
mapec@ciop.pl