XXII konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

XXII konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
pt. Praca w przyszłości” (14-15.11.2019 r., Warszawa)


W tym roku po raz 21. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywnie skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka. Uroczystość wręczenia kart Liderom Bezpiecznej Pracy poprzedziła konferencja, która w tym roku odbyła się na terenie otwartych w 2016 r. laboratoriów Tech-Safe-Bio Instytutu.


 

Konferencję otworzył zastępca dyrektora CIOP-PIB dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, który po powitaniu zgromadzonych licznie gości przekazał głos prof. Danucie Koradeckiej – dyrektor Instytutu. Szefowa CIOP-PIB zaznaczyła w swoim wystąpieniu m.in., że postęp technologiczny nabiera z każdym dniem coraz większego rozpędu, co pokazują liczne badania naukowe. W oczywisty sposób widać, że człowiek nie został anatomicznie stworzony do ciężkiej fizycznej pracy. Można by więc zakrzyknąć: witamy roboty i automatyzację! Niemniej, wraz z nowymi możliwościami i korzyściami, płynącymi z tego faktu, pojawiają się nowe zagrożenia.

 


Robotyzacja świata pracy pozwoli na odsunięcie człowieka od pracy w wielu potencjalnie niebezpiecznych środowiskach. Zmniejszy również konieczność wykonywania uciążliwych zadań. Jednocześnie jednak musimy być gotowi na takie potencjalne problemy, jak zwiększone ryzyko wynikające z nowych form interakcji człowiek-maszyna, czy wypadki w wyniku braku rozumienia i kontroli danego procesu pracy, bądź nadmiernego zaufania do nieomylności robota / sztucznej inteligencji  – powiedziała prof. Koradecka.


Po części inaugurującej konferencję z referatami wystąpili Joanna Kotzian z Well.hr oraz dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. nadzw PO, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, który przedstawił temat technologii przyszłości i ich wpływu na bezpieczeństwo pracy w przemyśle.

 


Joanna Kotzian mówiła o umiejętnościach, jakie ludzie będą musieli zdobyć w kontekście pracy w przyszłości. Podkreśliła m.in., że dbałość o dobrostan mentalny pracownika już dzisiaj staje się cechą postrzeganą przez pracodawców jako bardzo ważna, a w kontekście zagrożeń związanych z automatyzacją i cybernetyzacją procesów pracy przyszłości (tzw. technostres), niedługo będzie prawdopodobnie najważniejszą. - Tzw. wellbeing to już dzisiaj wg wielu pracodawców najlepsza inwestycja w pracownika. Wiele firm już dba o równowagę pracę i życia pracowników, tysiące innych zamierza wprowadzić dotyczące tej tematyki programy w ciągu


Bardzo interesującym elementem programu konferencji były dwa panele dyskusyjne bezpośrednio związane tematycznie z poprzedzającymi je wystąpieniami. Dla zachowania ciągłości podejmowanej w referatach tematyki ich moderatorami byli dr hab. inż. Waldemar Skomudek oraz Joanna Kotzian.

Pierwszy z paneli dotyczył problematyki technologii przyszłości. Uczestnicy dyskutowali na temat obserwowanych zmian w środowisku pracy oraz ich wpływu na człowieka, obserwowanych zmian w zakresie technologii pracy, a także przewidywanego kierunku tych zmian oraz ich związku z bezpieczeństwem pracy. Dyskutowano także na temat nowych technologii wdrażanych w przedsiębiorstwie oraz ich wpływu na pracowników przedsiębiorstw, które reprezentowali paneliści, a także przykładowych już wdrożonych rozwiązań. Podczas dyskusji zawracano uwagę także na zmianę pokoleniową wśród pracowników i konieczność dostosowania  prowadzonych działań edukacyjnych i promujących bezpieczeństwo pracy do najmłodszego pokolenia.

 

Fot. Uczestnicy panelu dotyczącego problematyki technologii przyszłości (od lewej: Andrzej Terpiłowski z PGE Dystrybucja, Tomasz Skibiński z CEMEX Polska, Stefan Gawoński z Mondelēz International RD&Q oraz dr hab. inż. Marek Dźwiarek z CIOP-PIB) wraz z moderatorem
(fot. Nel Gwiazdowska)


Drugi panel za temat przewodni przyjął kwestię funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Podczas panelu dyskutowano na temat obserwowanych zmian w środowisku pracy oraz wpływu tych zmian na człowieka i na psychospołeczne warunki jego pracy. Poruszano temat obserwowanych zmian w zakresie wymaganych kompetencji pracowników i wpływu zmian w środowisku pracy na bezpieczeństwo człowieka w pracy. Paneliści omawiali również działania podejmowane w przedsiębiorstwach, które reprezentowali, na rzecz człowieka w zmieniającym się środowisku pracy (programy, szkolenia, warsztaty, zmiany w zakresie organizacji pracy, itp.).
 


Fot. Uczestnicy panelu dotyczącego problematyki człowieka w środowisku pracy (od lewej: Marcin Kopera z Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IPB Sp. z o.o., Piotr Banasiak z Komendy Głównej Straży Granicznej, Kamil Silski i Marcin Koziński z Kimball Electronics Poland oraz dr hab. med. Joanna Bugajska z CIOP-PIB) wraz z moderatorem
(fot. Nel Gwiazdowska)

Uczestnicy konferencji mieli okazję odwiedzić laboratoria Tech-Safe-Bio. Organizatorzy konferencji zapraszając członków Forum Liderów do dyskusji na temat pracy w przyszłości założyli, że ważnym elementem tej kształtowania tej pracy będzie także wykorzystywanie wyników prac badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe. Współpraca zakładów naukowych CIOP-PIB z przedsiębiorstwami należącymi do Forum Liderów nie jest pieśnią przyszłości i już od lat można pochwalić się bardzo ciekawymi efektami współpracy nauki i  praktyki. Dotychczas jednak tylko nieliczni  członkowie Forum Liderów mieli możliwość zapoznania się z pełnym zakresem i możliwościami laboratoriów TECH-SAFE-BIO.  Zaprezentowano więc laboratoria czterech zakładów naukowych Instytutu: Ergonomii, Techniki Bezpieczeństwa oraz Zagrożeń Wibroakustycznych i Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych.

 


 
Fot. Uczestnicy konferencji w laboratorium drgań mechanicznych, należącego do Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych CIOP-PIB (fot. Nel Gwiazdowska)


Inspirującym uzupełnieniem programu konferencji była wystawa innowacyjnych rozwiązań wspierających kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwach. Zaprezentowane zostały przykłady egroszkieletów (ITURRI Poland Sp. z o.o.), system respiracji indywidualnej, ochrony przed łukiem elektrycznym i innowacyjne lekkie przeciwskaleczeniowe ochrony głowy (CENTURION), przykłady zastosowania nowej tkaniny antyprzecięciowej i ochronnej Kozane w odzieży ochronnej i antyprzecięciowej (GRANDBERG),  ochron stóp i ochron rąk (EJENDALS) oraz   - prezentacja odzież ochronną z systemem „Follow me” (PW KRYSTIAN). Zaprezentowano także stoisko z materiałami CIOP-PIB opracowanymi na podstawie wyników programu wieloletniego.

 


Podsumowując pierwszy dzień konferencji dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska podkreślił, że wchodzący do praktyki Przemysł 4.0, robotyzacja i cybernetyzacja świata pracy, a także nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy z tym związane, to dobry moment do dogłębnej analizy „własnego podwórka”.
- Już teraz członkowie Forum Liderów powinni określić, jakie działania należałoby podjąć w antycypacji problemów dotyczących bezpiecznej pracy i zdrowia  człowieka, aby możliwie maksymalnie zminimalizować skutki. – zaznaczył Z-ca Dyrektora CIOP-PIB.

Karty zostały rozdane
Tegoroczna gala wręczenia prestiżowych Zielonych, Srebrnych i Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy odbyła się 14 listopada 2019 r. w Warszawie podczas XXII dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.
Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, powstałego już w 1998 r., są przyjmowane przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Obecnie do Forum Liderów należy już ponad 150 przedsiębiorstw (głównie dużych), które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.
Podobnie jak w trakcie poprzednich edycji, również i tym razem podczas gali wręczono nie tylko Karty, ale również nominacje dla nowych członków Forum Liderów, wśród których znaleźli się: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, Gas Storage Poland Sp. z o.o., Grupa Lotos S.A., Meralliance Poland Sp. z o.o., Mondelez International RDQ Sp. z o.o., SEKA S.A., Thai Union Group, Veolia Energia Poznań S.A. oraz Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.

 Nowi członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji CIOP-PIB (fot. Nel Gwiazdowska)


Zielone Karty Liderów Bezpiecznej Pracy otrzymali: Faraone Poland Sp. z o.o., Jabil Poland Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., Kongsberg Maritime CM Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, ORLEN Laboratorium S.A., Orlen Upstream Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 

Laureaci Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji CIOP-PIB (fot. Nel Gwiazdowska)

 

Srebrne Karty Lidera Bezpiecznej Pracy odebrali: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Trakcja PRKiI S.A.Laureaci Srebrnych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji CIOP-PIB (fot. Nel Gwiazdowska)


Grono laureatów najwyższego stopnia, czyli uhonorowanych Złotymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy, tworzą w tym roku  następujące przedsiębiorstwa:
3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków – Rejonowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy, Avon Operations Polska Sp. z o.o., Cement Ożarów S.A., Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., ENEA Elektrownia Połaniec S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal, Huta Bankowa Sp. z o.o., Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Samodzielny Publiczny ZOZ – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim.

 


Laureaci Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji CIOP-PIB (fot. Nel Gwiazdowska)

 

Dzień drugi Forum
Tegoroczna konferencja Forum Liderów została zorganizowana we współpracy z PGNiG Termika S.A., Elektrociepłownia Siekierki. Zakład pracujący od 1961 roku jest największą elektrociepłownią w Polsce i drugą co do wielkości w Europie. Podczas wizyty zaprezentowano Zakład oraz zrealizowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.