Wnioski dla nowych i obecnych członków FL

Wypełnione wnioski i inne wymagane Regulaminem dokumenty należy przesłać na adres: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
a dopiskiem: Forum Liderów 

lub drogą elektroniczną na adres: e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl 


Informacji na temat bieżącej działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy udziela: 
Agnieszka Szczygielska 
Ośrodek Promocji CIOP-PIB 
tel. 22 623 36 86, fax: 22 623 32 64 
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl