Komisja Wyboru FL

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - Komisja

Członkowie Komisji Wyboru LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

 • dr inż. Wiktor M. Zawieska - Przewodniczący Komisji
 • dr inż. Dariusz Pleban
 • mgr inż. Alfred Brzozowski
 • Bożena Chodelska
 • dr inż. Marek Dźwiarek
 • dr hab. Maria Konarska, prof. CIOP
 • prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
 • dr inż. Zofia Pawłowska
 • dr inż. Katarzyna Majchrzycka
 • mgr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel
 • dr inż. Daniel Podgórski
 • mgr Bożena Popowicz
 • dr Małgorzata Pośniak
 • mgr Krystyna Świder
 • dr inż. Małgorzata Suchecka